1. Balkan Savaşı

1.Balkan Savaşı Nedenleri

Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı’ndan müteşekkil Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti‘ne karşı giriştiği savaş olan 1.Balkan Savaşı‘nı hazırlayan şartlar çok önceden belirmişti. Osmanlı İmparatorluğu’nu ayakta tutma adına girişilen fikri örgütlenmelerin sonucu olan “Osmanlıcılık” prensibi beklenilen sonuçlarından bir hayli uzak kalmıştı.

2.Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı tebaası altındakileri bir arada tutma fikri de bu savaşla birlikte boşa çıkmıştır. Bu savaşla birlikte Osmanlı, Balkan topraklarının büyük kısmını kaybettiği gibi bir de Edirne’yi dahi Bulgarlar’a terk etmek zorunda kalmıştır. 1.Balkan Savaşı öncesinde Rus Çarlığı’nın panslavizm birliği altında yaptığı kışkırtmalar, Balkan uluslarının özgürlük ateşini fitillemiştir.

 

1.Balkan Savaşı 

Rusyanın güçsüz düşen Osmanlı’ya son darbeyi vurarak İstanbul üzerindeki gayesini gerçekleştirmek isteği, Panslavizm düşüncesinin altında yatan asıl gerçeklerdir. Osmanlı Devleti‘nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizlerden yararlanmak isteyen Balkan Devletleri, yine de Osmanlı’dan çekindikleri için Batılı güçlerin desteğini de yanlarına almak istemişlerdir.

Batılı devletlerin savaşın galibi Osmanlı İmpratorluğu olabileceği hesaplamaları neticesinde savaş öncesi taraflara getirdiği şart olan savaşın sonucu ne olursa olsun eski sınırlar geçerlidir hükmü -savaşın başlamasıyla ve Osmanlı Devleti art arda yenilgiler almasıyla- sessizce rafa kaldırılmıştır. Osmanlı ordusunun Balkanlardaki mevcudiyeti 350 bin askeri bulurken, Balkan ittifakı ise 700 bin kişiye ulaşan bir güce sahipti. Elbette Osmanlı ordusu daha muharip görünmesine karşılık, Balkan birliği ise çete savaşlarıyla yoğrulmuş deneyimli gerillaları da bünyesinde barındırıyordu. Ayrıca Kuzey Afrika’da, İtalyanlara karşı yürütülen Trablusgarp savaşı da Osmanlyı en azından deniz gücünden yoksun bırakmıştır. Bütün bunların üstüne bir de Balkanlarda askeri deneyime sahip yaklaşık yetmiş bin kişinin savaş öncesinde terhis edilmiş olması işleri daha da karıştırıyordu.

 

1. Balkan Savaşı Sonuçları

Neticede daha savaşın ilk günlerinde Osmanlı ordusu her cephede yenilgi alarak panik halde geri çekilmeye başlamıştır. Bulgarlar, yönünü doğuya yöneltip Trakya’nın önemli kısmını işgal ettiler ve 1.Balkan Savaşı’nda topraklarını en çok genişleten devleti haline geldiler.

Sırplar, Priştine, Üsküp ve Manastır’ı işgal ederken, Yunanlar ise Selanik, Bozcaada, Limni, Sakız ve Midilli adalarını çabucak işgal ettiler. Sırplar ve Karadağlılar ise, Arnavutluğu pay ettiler. Savaşın sonucunu bu şekilde kestiremeyen hatta Osmanlı’nın galip geleceğini düşünen Batılı güçler, Osmanlı’nın balkanlardan tamamen çekilmesi hatta Edirne’yi dahi kaybetmeleri sonucunda duruma el atmak zorunda kaldılar. Zira Balkanlardaki gelişmeler kontrolden çıkmış, mesela Bulgaristan fazlasıyla büyümüştü. Bu sebeple Osmanl’ının istediği barış kabul edilerek, taraflar Londra konferansına çağrıldılar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort