Balkan Savaşlarının Sonuçları

BALKAN SAVAŞLARININ SONUÇLARI

Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti’nin ağır yenilgiler alması ve Balkanlardan geri çekilmesi, siyasi bakımdan Osmanlı Devleti’ni büyük bir boşluğa ve dengesizliğe düşürmüştür. Durumdan istifade eden Balkan devletleri ortaya çıkan ganimetlerin bölüşülmesinde birbirlerine düşmüşler, Osmanlı Devleti durumdan faydalanmaya çalıştıysa da genel olarak Balkanlardan başarısız bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştır.

Balkan Savaşlarının sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Balkan Savaşları sonucunda Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

2. Osmanlı Devleti; Batı Trakya, Ege Adaları ve Makedonya’yı kaybetmiştir.

3. Osmanlı Devleti’nin balkanlarda tutunacak son dalı Doğu Trakya ile sınırlı kalmıştır.

4. Yapılan savaşlar neticesinde Balkanlardan Anadolu’ya yüz binlerce Türk göç etmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple Anadolu ve Balkanların nüfus yapısında değişiklikler gözlemlenmiş, Osmanlı Devleti sosyal ve ekonomik açıdan yeni sorunlar ile uğraşmak durumunda kalmıştır.

5. Balkanlardaki göç sonucunda kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna düşmüştür. İç ve dış problemler ile boğuşan Osmanlı Devleti açısından yeni bir problem olarak “Dış Türk Sorunu” ortaya çıkmıştır.

6. Osmanlının son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık anlayışı ile devletin kurtulacağı düşüncesi çökmüş, yapılan zulümlere karşı halk cephe alarak Türkçülük akımını benimsemeye başlamıştır.

7. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı yönetimini ele geçiren İttihatçılar; ülke içerisinde Türkçülük politikası izlemişler, dışta ise Almanya’yı güçlü gördüklerinden Almanya’ya yakınlaşmaya çalışmışlar, birçok alanda Almanlardan esinlenerek köklü değişiklikler yapmaya çalışmışlardır.

8. Balkan Savaşı sonrasında balkan izmit escort ülkelerinin bağımlı olduğu güçlü devletler; otorite sağlama ve silahlanma yarışına girişmişler, devletler arası bloklaşmalar görülmeye başlamıştır. Bu sebepler 1’inci Dünya Savaşı’nın başlamasına zemin hazırlamıştır.

9. Ordudaki disiplinsizliğin önüne geçebilmek ve Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılmasını sağlamak maksadı ile Almanya’dan subaylar getirtilmiş, yeni silahlar alınmış, eğitim maksadı ile Türk askeri Alman komutanların emrine verilmeye başlamıştır.

10. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşmalar başlamış, aralarındaki bağlar giderek kuvvetlenmiştir.

11. Osmanlı Devleti’nin Ege denizindeki hakimiyeti sona ermiş ve Adalar bir sorun olarak tarihteki yerini almıştır.

12.Osmanlı Devleti’nin kendisinden ayrılan küçük gaziantep eskort devletlerle bile baş edemeyecek kadar kötü durumda olduğu ortaya çıkmıştır.

Balkan savaşları sonunda Osmanlı devleti ağır kayıplar verdiği bazı antlaşmalar imzalamak zorunda kalmıştır.

Bu antlaşmalar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. I. Balkan Savaşı sonrasında:

30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Antlaşması,

2. II. Balkan Savaşı sonrasında:

29 Eylül 1913 tarihinde Bulgaristan ile imzalanan  İstanbul Antlaşması,

14 Kasım 1913 tarihinde Yunanistan ile imzalanan Atina Antlaşması,

13 Mart 1914 tarihinde Sırbistan taksim rus escort ile imzalanan İstanbul Antlaşmasıdır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/balkan-savaslari/454-balkan-savaslarinin-sonuclari.html.html

Balkan Savaşları