Atatürk

 • Atatürk’ün Gençlik ve Spora Verdiği Önem

  ATATÜRK’ÜN GENÇLİK VE SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk devrimlerini gerçekleştirirken, ülkenin

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün Din Hakkındaki Görüşleri

  ATATÜRK’ÜN DİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Atatürk yaşantısında sahip olduğu geniş bilgi birikimiyle her zaman gerçek dinle,

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem

  Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Atatürk bir eğitimci olmamasına rağmen, eğitim ve öğretim ile yakından ilgilenmiştir.

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün Tarih Görüşü

  Atatürk’ün Tarih Görüşü Mustafa Kemal yeni bir tarih anlayışının kurulmasına da yol açtı. Osmanlı devrindeki

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün İlk Meclis Konuşması

  ATATÜRK’ÜN İLK MECLİS KONUŞMASI Muhterem Milletvekilleri, değerli arkadaşlar! Bugün içinde bulunduğumuz durumu, Meclisi âlinizin nazarında

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün İlk Cumhurbaşkanlığı Konuşması

  ATATÜRK’ÜN İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KONUŞMASI Saygı değer Milletvekilleri ve değerli arkadaşlar! Dünyada önemli ve olağanüstü olaylar

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün 10. Yıl Nutku

  ATATÜRK’ÜN 10 ‘UNCU YIL NUTKU Ey Türk Milleti! Kurtuluş savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

  ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Kurtuluş Savaşı sonucunda elde edilen bağımsızlık ve bu bağımsızlığın simgesi olan Türkiye

  0 0 23 Mart 2016
 • Atatürk’e Suikast Girişimleri

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E SUİKAST GİRİŞİMİ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında sonra, bu partideki eski İttihatçılar, siyasi

  0 0 23 Mart 2016
 • Hilafetin Kaldırılması

  Hilafetin Kaldırılması Dinsel devletin dayanağı olan saltanatın ortadan kaldırılıp onun yerine halk egemenliğinin ve demokrasinin

  0 0 23 Mart 2016
mersin escort

penis büyütme