Atatürk

 • Milli Tarih Bilinci Nedir?

  MİLLİ TARİH BİLİNCİ Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinin bir sonucu olarak,

  0 0 23 Mart 2016
 • Hoşgörü Vicdan ve Düşünce Özgürlüğü Nedir?

  HOŞGÖRÜ VİCDAN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ Atatürk ilke ve inkılapları, her türlü taassuba (bağnazlığa) karşı olmuştur.

  0 0 23 Mart 2016
 • Barışçılık İlkesi Nedir?

  BARIŞÇILIK Atatürk: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü ile barışçılık ilkesi kısaca özetlemiştir. Barış insanların ve

  0 0 23 Mart 2016
 • Bağımsızlık ve Özgürlük İlkesi Nedir?

  BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK Atatürk ortaya koyduğu ilkeleriyle ve gerçekleştirdiği inkılaplarıyla, Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü

  0 0 23 Mart 2016
 • Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi Nedir?

  MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK Milletlerin güçlü olmaları, milli birlik ve beraberlik içinde olmalarının bir sonucudur.

  0 0 23 Mart 2016
 • Bilimsellik İlkesi Nedir?

  BİLİMSELLİK Devlet ve toplum hayatında, kişisel hayatta, bilimi öğrenme, değerlendirme ve uygulamaya bilimsellik denmektedir. Atatürk

  0 0 23 Mart 2016
 • Akılcılık İlkesi Nedir?

  AKILCILIK İnsanın aklı ile gerçekleri kavrama yeteneğine sahip olmasına akılcılık denmektedir. Akılcılık, insanların doğru kavraması

  0 0 23 Mart 2016
 • Halkçılık İlkesi

  HALKÇILIK Genel anlamda bir devletin sınırları içerisinde oturan ve o devletin yasalarına bağlı olan kişilere

  0 0 23 Mart 2016
 • Milliyetçilik İlkesi

  MİLLİYETÇİLİK İnsanlık tarihi içindeki zengin mirasa, birlikte yaşama konusunda samimi olmaya ve sahip olunan mirasın

  0 0 23 Mart 2016
 • Cumhuriyetçilik İlkesi

  CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyet halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutuğu yönetim şeklidir. Başka

  0 0 23 Mart 2016
mersin escort

penis büyütme