Türk Devletleri

 • Türk Destanları

  TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI Türk tarihini Türk destanlarından (yazısız sözlü edebiyattan), ilk Türk yazıtlarından ve yazılı

  0 0 15 Mart 2016
 • İkta Sistemi

  İKTA SİSTEMİ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR? İkta sistemi; devlete ait arazilerden elde edilen vergi ve diğer

  0 0 12 Mart 2016
 • Türklerde Atlı Göçebe Kültürü

  ATLI GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN TÜRKLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR? Atlı Göçebe Kültürünün Türklere sağladığı avantajlar şu şekilde

  0 0 12 Mart 2016
 • Türklerin İslamiyete Hizmetleri

  TÜRKLERİN İSLAMİYET’E HİZMETLERİ Türkler, Abbasiler döneminden başlayarak İslam kültür ve uygarlığının gelişmesini pek çok katkıda

  0 0 12 Mart 2016
 • Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

  TÜRKLERİN İSLAMİYETE GİRMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyuKarluklar, İlk Türk devletçiği İtil

  0 0 12 Mart 2016
 • Eski Türklerde Budizm

  M.Ö. VI. yüzyılda Hindistan’da Siddharta adlı bir Prens tarafından ortaya atılmış bir dindir. Siddharta, sarayını

  0 0 12 Mart 2016
 • Mani Dini Nedir

  Bu din aslında müstakil bir din olmayıp, Hıristiyanlığın, Zerdüştlüğün (ateşe tapanlar) ve Buddha dininin (Budizm)

  0 0 12 Mart 2016
 • Şamanizm Ve Türkler

  Yeryüzünde Türklerin kabul edip benimsemediği hemen hiçbir din yoktur. Bu dinlerin başta geleni “Şamanizm“adı verilen

  0 0 12 Mart 2016
 • Türk Destanları

  TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI Türk tarihini Türk destanlarından (yazısız sözlü edebiyattan), ilk Türk yazıtlarından ve yazılı

  0 0 12 Mart 2016
 • Türklerin Kullandığı Takvimler ve Özellikleri

  TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER VE ÖZELLİKLERİ Türkler tarihinden bugüne çeşitli takvimler kullanmışlardır. Güneş ve ay yılını

  0 0 12 Mart 2016

penis büyütme