Halifelik Nedir?

Hz. Muhammed’in (S.A.V) 632 yılında vefat etmesinden sonra İslam Devletleri’nin başına geçen kişilerehalife denilmiştir. İlk dört halife seçimle belirlenmiştir, fakat Emeviler zamanında halifelik saltanat halini almıştır.

Emevier Devleti’nden sonra Halifelik Abbasilere geçmiştir. Gazne Devleti’nin kurulmasından sonra Abbasi halifesi siyasi otoritesini kaybetmeye başlamıştır. Halifelik Şii’lere karşı Sultan Mahmud tarafından korunmaya çalışılmıştır. Büyük Selçuklu zamanında Sultan Tuğrul Bağdat’ı Şiilerden alarak halifeyi kurtarmıştır. Bunun üzerine halife Tuğrul’u doğunun ve batının sultanı ilan etmiştir.

1258 yılında Moğolların Bağdat’ı almaları üzerine Abbasi soyundan olan halifeler Mısır’a göç ederek Memluk Sultanının himayesinde kalmışlardır. 1517 yılında Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı alması ile halife tüm yetkilerini Yavuz Sultan Selim’e devretmiş ve Halifelik Osmanlı Sultanlarına geçmiştir. Saltanat ve halifelik tek çatı altında toplanmıştır.