İstanbul’un Fethine Karşı Bizans’ın Yaptığı Hazırlıklar

Paylaş
 

İSTANBUL’UN FETHİNE KARŞI BİZANS’IN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR (BİZANS’IN ALDIĞI ÖNLEMLER)

Yüzyıllar boyunca İstanbul ve boğazlar bölgesine hakim olan Bizans İmparatorluğu bir çok defa kuşatılmış; fakat İstanbul bir türlü ele geçirilememiştir. İstanbul’un ele geçirilemeyeceğini düşünen Avrupalı Devletler yapılan kuşatmalara karşı bu seferlik rehavet içersine girmiş ve Bizans’a yeteri kadar gerekli yardımda bulunmamışlardır.

Osmanlı Devleti’nin kuşatma hazırlıklarına başladığını sezinleyen Bizans İmparatorluğu Konstantin önderliğinde, İstanbul’u korumak ve güvenliğini sağlamak amacı ile bir takım önlemler almak zorunda kalmıştır.

İstanbul’un fethedilmesine karşı Bizans tarafından alınan önlemler, yapılan hazırlıklar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Bizans İmparatoru Konstantin İstanbul’un kuşatılmasını önlemek amacı ile Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi teklif etmiş, fakat Fatih Sultan Mehmet Han bu teklifi geri çevirmiştir.

2. İstanbul’u kuşatan surlardaki gedik ve geçitler tamir edilmiş, istihkam çalışmaları hızlandırılmış, şehrin savunmasını güçlendirmek maksadı ile yeni mevziler açılmıştır.

3. Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa Devletleri’nin yardımını almaya çalışmış, Osmanlı Devleti’ne karşı yeni bir haçlı ordusu oluşturulması için teklif ve ikna çabalarında bulunmuştur. Girit ve Mora yarımadası başta olmak üzere Haçlı dünyasından bir çok ücretli asker kiralanmıştır.

4. İstanbul kuşatmasının uzun süre devam edebileceğini düşünen Konstantin, yiyecek, içecek ve sağlık malzemelerinin stoklarını arttırmıştır.

5. Avrupa Devletleri’nden yardım almak ve Haçlı ordusu kurulmasını sağlamak maksadı ile Katolik ve Ortodoks Kilisesinin birleştirilmesi konusunda destek ve çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul’a yardım gelmesi için gerekli tüm yollara başvurulmuştur. Fakat İstanbul halkı tarafından Haçlı ordusunun teşkil edilmesi istenmemiş, İstanbul’da haçlıları görmektense vatandaşlarına karşı hoşgörü politikası izleyen Osmanlı Devleti’ni görmek istedikleri söylentileri halk arasında yayılmaya başlamıştır.

6. Konstantin, kuşatmaya karşı İstanbul halkını silahlandırmış, halktan asker alımlarını arttırmış ve sur askerlerini teçhizat ve malzeme bakımından güçlendirilmiştir.

7. Haliç ‘ten gelebilecek her türlü Türk saldırılarına karşı Haliç’in girişine Osmanlı Donanmasını engelleyici kalın zincirler ve eski gemiler çekilmiş, Haliç sularının girişi kapatılmıştır.

8. İstanbul’un savunmasında kullanılmak maksadı ile suda da yanmaya devam edebilen kükürt, neft yağı ve barut ile yapılan Gregois (Rum Ateşi) olarak isimlendirilen silahlar imal etmişlerdir.

Yapılan tüm bu hazırlıklara ve alınan önlemlere rağmen Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki, Hz. Muhammed (S.A.V)’in övgüsüne nail olma şerefi ile yanıp tutuşan kahraman Türk askerleri, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethetmeyi başarmış, dünya tarihini değiştirecek bir olaya imza atmışlardır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/istanbulun-fethi/443-istanbulun-fethine-karsi-bizansin-yaptigi-hazirliklar.html.html

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

escort antalya escort istanbul şirinevler escort bayan escort Pendik şişli escort ümraniye escort beşiktaş escort taksim escort
izmir escort