Kabakçı Mustafa İsyanı

Paylaş
 

Kabakçı Mustafa İsyanı

Başlangıçta III. Selimi destekleyen ulema, sonradan Nizam-ı Cedid’e karşı çıkmış, Yeniçeri ağaları kışkırtılmış ve sonunda 25 Mayıs 1807’de Kastamonulu Kabakçı Mustafa adındaki bir neferi kendilerine reis seçen Karadeniz Boğazındaki Yeniçeri yamakları, Nizam-ı Cedid üniformasını giymeyi reddederek, Büyükdere’de toplanıp kazan kaldırdılar. Bir kaç yüz serserinin başlattığı bu isyan, III. Selim’in tereddüdü, Nızam-ı Cedit askerlerini, asilerin üzerine

sevketmeyişi, isyanın büyümesine sebep olmakla kalmamış, ayni zamanda tahtını kaybetmiş ve Türkiye’yi 19 yıl süreyle bir irtica ve zorbalık döneminin kucağına atmıştır. Böylece 24 Şubat 1783’de resmen ilan edilen Nizam-ı Cedid, 29 Mayıs 1807’de bizzat III. Selim tarafından kaldırılmıştır.III.Selim’in yerine geçen IV. Mustafa, inkılapçı fikirlere sahip değildi. Eğer, başlanılan ıslahatlara devam edebilmiş olsaydı, Türkiye tarihinin seyri değişebilirdi. Çünkü Avrupa’da büyük sanayi devrimi henüz olmamış, buhar endüstriye uygulanamamıştı. Türkiye ile Batı arasındaki mesafe, ciddi bir hamle ile kapatılabilirdi. Bu padişahın döneminde de istisnasız olarak uygulana gelen prensip yürütülmüş ve eski padişahı tahttan indiren zorbalar ve yöneticiler temizlenmiş ve III. Selim’in indirilip öldürülmesiyle İlişkisi bulunan bin kadar insan idam edilmiştir. Ancak, 14 Kasım 1808 gecesi, yeni bir irtica ayaklanmasını başlatan Yeniçeriler, Bab-ı Ali’yi bastılar. III. Selimi öldürten, IV. Mustafanın bu ayaklanmayla ilgisi vardı. Bu nedenle kendisi de idam edildi ve yerine II. Mahmud tahta geçirildi.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinde-isyanlar/kabakci-mustafa-isyani.html.html

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

escort antalya escort istanbul şirinevler escort bayan escort Pendik şişli escort ümraniye escort beşiktaş escort taksim escort
izmir escort