Katolik Kilisesi

KATOLİK KİLİSESİ’NİN GÜÇLENMESİNDEKİ SEBEPLER

Kısaca bahsedecek olursak Katolik Kilisesi’nin güç kazanmasının sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Avrupa’da güçlü bir siyasal otoritenin bulunmamaktadır.
 2. Gücünü korumak isteyen Katolik Kilisesi, skolastik düşüncenin yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.
 3. Eğitim kurumlarının Katolik Kilisesi’nin elinde ve denetiminde bulunduğundan, skolastik düşünceyi yaygınlaştırmak kolay olmaktadır.
 4. Papaların Avrupa’da çok etkin bir rol üstlenmesi, siyasal, dinsel ve ekonomik güce sahip olması Katolik Kilise’sinin gücüne güç katmıştır.
 5. Kilisenin aforoz (insanları dinden çıkarma), enterdi (bölgelerde dinsel faaliyetleri durdurma) ve endüljans (para karşılığında af çıkararak af kâğıdı verme) gibi yetkilerine sahip olması sayesinde Katolik Kiliseleri müthiş bir ekonomik güce sahip olmasını sağlamıştır.
 6. Kilisenin topladığı paralarla geniş topraklara sahip olması Katolik Kilisesi’nin nüfuzunu arttırmıştır.
 7. Bu dönemde kurulan devletlerde hükümdarlar, egemenliklerini dine dayandırmışlardır.
 8. Din adamlarının devlet yönetimindeki etkileri müthiş derecede artmıştır.

istanbul escort | çapa escort | aksaray escort
KATOLİK KİLİSESİ’NE BAĞLILIĞIN AZALMASININ SEBEPLERİ

Katolik Kilisesi’ne bağlılığın azalmasının sebeplerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması,
 2. Skolastik Düşüncenin yıkılması,
 3. Haçlı seferlerinden sonra Avrupa’da özgür düşünce ortamının oluşmasıdır.