Trablusgarp Savaşının Sonuçları

Paylaş
 

TRABLUSGARP SAVAŞININ SONUÇLARI

Trablusgarp Savaşı’nın seyri esnasında İtalyanların şiddetli baskı ve taarruzlarına dayanan Osmanlı Devleti, Balkan Devletleri’nin ittifak kurması ve topraklarına saldırması sebebi ile subaylarını geri çekerek barış istemek mecburiyetinde kalmıştır. 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre’nin Uşi kasabasında İtalyanlarla yapılan bu antlaşma tarihte Uşi Antlaşması olarak adlandırılmıştır.

Trablusgarp Savaşı’nın sonunda imzalanan Uşi Antlaşmasının hükümleri ve savaşın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da bulunan son toprakları Bingazi ve Trablugarp bölgesi İtalyanlara bırakılmıştır. Kuzey Afrika’daki Osmanlı varlığı sona ermiştir.

2. Uşi antlaşmasında yer alan, Trablusgarp ve Bingazi’nin dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olmasının, İtalyanlar tarafından kabul edilmesi; Osmanlı Devleti ile Trablusgarp halkının dini ve kültürel bağlarının korumasının sağlanması açısından önemli rol oynamıştır.

3. Balkan Savaşları’nın sonucunda Osmanlı Devleti’ne geri verilmek koşulu ile İtalyanlara geçici olarak 12 adalar teslim edilmiştir. Osmanlı Devleti Yunanistan’a karşı zaten koruyamayacak durumda olduğu 12 adaları, İtalyanlara geçici olarak bırakarak, adalarda Yunanistan egemenliğini önlemeye çalışmıştır. Fakat 12 ada bir daha geri verilmemiştir.

4. Avrupalı devletlerin onay vermesi durumunda İtalyanlar kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmayacaklarını ve kapitülasyonların kaldırılması için Osmanlı Devleti’ne yardım edeceklerini beyan etmişlerdir.

5. Osmanlı Devleti’nin Ege denizindeki üstünlüğünü kaybetmesi neticesinde İtalya bölgeye yerleşmiştir. Doğu Akdeniz’de de büyük bir güç olarak varlığını sürdürmeye başlamıştır.

Trablusgarp Savaşı’nın en önemli sonuçlarından birisi de; Osmanlı Devleti’nin askeri, ekonomik ve siyasal açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını dünyaya göstermesi olmuştur. Osmanlı’nın bu güçsüz durumundan istifade etmek isteyen Balkan devletleri daha da cesaretlenerek ve bağımsızlık yolunda Osmanlı Devleti’ne karşı koymaya başlamışlardır.

Trablusgarp Savaşı’nda her ne kadar istenilen sonuç alınamamış olsa da, bu savaş tarihe Mustafa Kemal’in ilk başarısı olarak kaydedilmiştir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/trablusgarp-savasi/456-trablusgarp-savasinin-sonuclari.html.html

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın