Türkçe dili

Paylaş
 

Dünya üzerinde bugün yaklaşık 250 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır. Orta Asya’nın Çin sınırları dahil Balkanlara da Avrupa’ya kadar uzanan yaygınlığı yanında, Arap yarımadasında bir takım Türkmen gruplarda Türkçe konuşmaktadır.
Türkçe, Ural-Altay dil grubu içinde yer alır. Dünya dilleri içinde konuşulan en eski dillerden belki de en eski olanıdır. Bir kısım kaynaklarda 8 ila 9 bin yıl öncesine kadar dayandırılır.

Özellikle Arapça ve Farsçadan birçok kelimeyi bünyesine katmış, ilginç olanı da Arap ve Fars kökenli kelimeler Türkçe’ye özgü bir değişime uğramıştır.
Kadıköy escort
Bostancı escort
Ataşehir escort

Türkçe’nin bilinen en büyük özelliği eklemeli bir dil olduğudur. Bu durum neticesinde Türkçe’de basit bir kökten onlarca sözcük türetilir. Bu özelliği Türkçeyi Hint-Avrupa Dil ailesinden kesin kez ayırır.
Divânu Lügati’t-Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından 11.yy’ın son çeyreğinde yazılmış Türkçe hakkında geniş bilgiler veren bir çeşit sözlük niteliği taşır. Kaşgarlı Mahmut kitabın bir bölümünde Türkçe’den bahsederken Türkçe’nin öğrenilmesi gerektiğini, bunun diğer milletlerin hayrına olacağından bahseder.

Daha sonraki yıllarda özellikle Karahanlılar Devleti Türkçeyi resmi dil olarak da kabul edip o dönemin tarihi hadiselerinde diplomatik ilişkilerin bu dille yürütülmesi gerekliliği ortaya koymuştur.
Ayrıca Yusuf Has Hacip Türkçe’de dil birliği alanında önemli çalışması olan Kutadgu Bilig eeserini kaleme almıştır.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Atatürk dil ve alfabe hususundaki Türkçe’yi tekrardan bilimsel araştırmaların merkezine koymaya çaba gösterir.
Sırasıyla Harf Devrimi ve Dil Devrimi ortak geçmişin bağlayıcı miraslarını gün ışığına çıkarma gayretidir.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

escort antalya escort istanbul şirinevler escort bayan escort Pendik şişli escort ümraniye escort beşiktaş escort taksim escort