1.Dünya Savaşı Cepheleri

1.Dünya Savaşı Cepheleri

Kafkas Cephesi

Enver Paşa’nın hatası sonucu çok ağır kayıplar verildi. Mustafa Kemal başarılı oldu . Muş, Bitlis, Van ve Diyarbakır’ı geri aldı. Brest – Litovsk Antlaşması ile Bolşevik Ruslar Doğu Anadolu’yu geri verdi.

Çanakkale Cephesi

Açılış Nedenleri :

1)İtilaf Devletlerinin Çarlık Rusyasına  yardım ulaştırma,

2)İstanbul’u alarak Osmanlı’yı savaş dışı

bırakma isteğidir.

Gelişimi:

İtilaf Devletlerinin deniz saldırısı başarılı olamayınca karadan saldırdılar. Conkbayırı. Arıburnu. Anafartalar ve Kocatepe’de Osmanlı Ordusu büyük başarı kazandı ve düşman geri çekilmek zorunda kaldı. (Mart – Ağustos 1915)

Sonuçları:

1)Savaş uzadı.

2)Yardım alamayan Çarlık Rusya yıkıldı. (Bolşevik Devrimi)

3)Her iki taraf ağır kayba uğradı.

4)Bulgaristan İttifak grubunun yanında savaşa girme kararı aldı.

5)Mustafa Kemal ilk büyük başarısını kazandı.

6)Osmanlı ordusunun galip geldiği tek cephedir.,

Kanal Cephesi

Açılış Nedeni:

İngilizlerin sömürgeleri ile bağını kesme isteğidir.

Sonuç :

1. Osmanlı’nın kendi isteği ile açtığı iı k cephede ağır kayıplar verildi.

Irak Cephesi

Açılış Nedenleri:

l. Doğu Anadolu üzerinden Ruslar’a yardım ulaştırma . Irak petrollerine sahip olma

Sonuç : Osmanlı Devleti başarısız oldu.

Hicaz – Yemen Cephesi

Araplar İngilizler’in kışkırtması ile Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettiler. Osmanlılar her iki güce karşıda başarılı olamadı.

Sonuç : Ümmetçilik fikri iflas etmiştir.

Ayrıca Osmanlı Devleti Suriye, Filistin, Galiçya, Makedonya cephelerinde savaşmış fakat başarılı olamamıştır.

1917 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin savaşa girmesi savaşın gidişini İtilaf devletleri lehine büyiik ölçüde değiştirmiş, İttifak grubu barış istemek durumunda kalmıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/1dunya-savasi/1dunya-savasi-cepheleri.html.html

I. Dünya Savaşı

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro