1961 Anayasası

1961 Anayasası, 1960 devriminden (kimine göre darbe) hemen sonra Kurucu Meclis tarafından meydana getirilmiştir. Turhan Feyzioğlu ve Enver Ziya Karal 1961 Anayasası‘nı hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmışlardır. Komisyon üyeleri içinde toplumun ileri gelen entelijansiyası görev almıştır. Komisyon üyeleri ağırlıklı olarak Chp Partisine yakın isimler arasından seçilmişlerdi.

Akademisyen ve tarihçiler tarafından hazırlanan anayasa halkın oylamasına sunulmuş, %60.4’lük bir oyla kabul görmüştür. Çok daha katı olarak değerlendirilen 82 Anayasası ise %92 gibi ağırlıklı bir destekle halk tarafından kabul görmüştür. 82 Anayasasının gerçek uygulayıcıları olan askeri cuntanın, halka seçenek bırakmaksızın Anayasayı kabule sunması 61 anayasasına göre önemli bir farkla kabul edilmesinin nedenidir diyebiliriz.

Temel hak ve özgürlükler noktasında dönemine göre ve hala günümüzde dahi pek çok demokrasiden daha esnek ve özgürlükçü olduğu tartışılmazdır. 1961 Anayasası halk oylamasına ilk sunulan anayasadır ve bu bir anlamda gelenekselleşerek 82 anayasasında da kullanılmıştır. 27 Mayıs hareketi ile çoğulcu bir demokrasi anlayışının egemen olmaya başlaması sol partilere de bir canlanma getirmiştir. Sosyalist Türkiye İşçi Partisi ilk ve son kez mecliste temsil edilme imkanına kavuşmuştur. 61 Anayasasıyla getirilen yeniliklerden biri olan Nisbi seçim sistemi günümüzde geçerli olan ülke barajı uygulamasının sınırlayacılığını taşımıyordu.

1961 Anayasası‘nın en karakteristik özelliği iki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiş olmasıdır. Kuvvetler ayrılığı prensibine çeki düzen verilerek daha belirgin hale getirildiği görülür. Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanınması da anayasanın en temel yeniliklerinden olmuştur.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro