Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatı

(1881 – 1933)  

Ali Rıza ile eşi Zübeyde Hanım’ın oğlu Mustafa, Selanik’te doğdu. Selanik’te Askeri Rüştiye” de öğrenci iken matematik öğretmeni Mustafa, küçük Mustafa’da gördüğü üstün zekayı değerlendirmek istemiş ve Ona, olgun ve eksiksiz anlamına gelen Kemal adını bağışlamıştır. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadi’sini bitirdikten sonra İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’ye (Harp Okulu’na) yazıldı. 11 Ocak 1905’te Kurmay Subay olarak Şam’da bulunan beşinci

 

ordu’da görevlendirildi.Mustafa Kemal 1906’da Vatan ve Hürriyet Derneği’ni kurdu; Hareket Ordusu’nun Kurmay Başkanı olarak Otuz bir Mart (13 Nisan 1909) kaypaklığının bastırılmasında rol oynadı, Trablus’ta İtalyanlarla çarpıştı. Balkan Savaşı yenilgisinden sonra Sofya’ya Ataşemiliter atandı. Birinci Dünya Savaşında Çanakkale’de büyük başarılar gösterdi. Mondoros Mütarekenamesi’nin imzalandığı sırada Yıldırım Orduları Komutanı idi. İtilaf Devletleri’nin Türkiye’yi parçalama çabaları karşısında İstanbul Hükümeti’nin gösterdiği beceriksizlik, korkaklık nedeniyle, komutanlığı başkasına devredip İstanbul’a geldi. Şişli’deki evinde güvendiği arkadaşlarına Türkiye’nin kurtuluşu konusu üzerinde düşüncelerini açıkladı. İtilaf Devletleri, Pontus (Trabzon çevresi) bölgesindeki güvensizliğin giderilmesi için yaptıkları baskı sonucu İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’i isteksiz olarak III. Ordu Müfettişliği’ne atandı. M. Kemal, uyarma, kurtuluş ve devrimler dizisi halindeki düşüncelerini kutsal bir sır gibi saklayıp yeni görevine başlamak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Önce Erzurum’da (23 Temmuz – 6 Ağustos 1919), daha sonra Sivas’ta (4-11 Eylül 1919) tarihlerindeki Kurultaylarda direniş kurtuluş ve bağımsızlık kararları verildi. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen M. Kemal oradan milletvekilleri seçimini izledi. Mütareke sırasında dağıtılan İstanbul Mebuslar Meclisinden sonra toplanan Millet Meclisinin Sivas Kurultayı kararlarına paralel olarak yayınladığı Misak-ı Milli (Ulusal And) büyük yankı yarattı. İstanbul, düşmanlarca işgal olundu; Parlamento işlemez hale geldi. Mustafa Kemal, bu durumdan faydalanıp İllerden seçilen temsilcileri Ankara’da toplandı. (23 Nisan 1920). Millet Temsilcileri kendisini BMM. Başkanlığı’na seçtiler. 24 Nisan 1920 de hükümet kuruldu: (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti). O tarihten sonra düşmanlarla çetin bir savaş başladı. Güney, Batı, Doğu cephelerinde kanlı savaşlar yaptık. Düşman orduları ile onlara yardım edenler, İstanbul hükümetince ya da imansız kişilerce kandırılmış olanlar yenildiler. 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekenamesi ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı. Barış sağlanınca Mustafa Kemal kafasında gizlediği ulusal sırları birer devrim halinde gerçekleştirdi: Saltanat (Monarşik Rejim) kaldırıldı; Cumhuriyet kuruldu. Halifelik kaldırıldı; medreseler kapatıldı. Çiftçilerimiz aşar vergisi yükünden kurtarıldı. Kılık devrimi yapıldı, Yeni bir Türk alfabesi kabul olundu. Türk Dil ve Türk Tarih Kurultayları yapıldı. Türk Kültürünün bu iki temel öğesi gereği gibi işlendi.

1934’ten buyana Atatürk soyadını almış bulunan büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de ebedi uykusuna daldı.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/ataturkun-hayati/ataturkun-hayati-.html.html