Osmanlıda Memleket Yönetimi

Osmanlıda Memleket Yönetimi

Osmanlı Devleti’nin ilk yönetim sistemleri Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Devleti’nden alınmıştı. Kuruluş döneminde ele geçirilen yerler bir takım yönetim birimlerine ayrıldı. Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri oluşturuldu.

Fatih’ten itibaren yeni yönetim birimleri oluştu. XVI. yüzyıl sonunda Osmanlı memleket yönetimi üç bölümden oluşuyordu.

1)Merkeze Bağlı Eyaletler

Başlangıçta Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinden

oluşurken daha sonra sayıları arttı. Beylerbeyi tarafından yönetilen bu eyaletlerin gelirleri dirliklere ayrılarak maaş karşılığı asker ve görevlilere verilirdi. Bunlar kendi aralarında sancak, kaza ve köylere ayrılırdı. Sancaklar, sancak beyi, kazalar, kadı (aynı zamanda adalet işlerine de bakar) köyler, Tımar beyi tarafından yönetilirdi. Güvenlik işlerine Subaşılar bakardı.

2)Özel Yönetimi Olan Eyaletler

Merkezden uzak oldukları için özel bir yönetim uygulanıldı. Bunların gelirleri dirliklere bölünmezdi, yöneticilerine belli maaş verilirdi. Buna saliyane denirdi. Bu eyaletlere saliyaneli eyaletler de denirdi.

Saliyaneli eyaletlerin geliri iltizama verilirdi. İltizam, bu eyaletlerden alınacak belli bir verginin önceden devlet hazinesine yatırılması demektir. İltizam alan kimselere de mültezim denirdi.

3)Bağlı Hükümet ve Beylikler

İçişlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı olan hükümet ve beyliklerdi. Yöneticileri padişah ta rafından seçilirdi. Her yıl devlete vergi verirlerdi.İstanbul, başkent olduğu için öze bir yönetimi vardı. Güvenlik işleri ne Subaşı ve Yeniçeri Ağası, belediye işlerine Şehir Emini, adalet işlerine Taht Kadısı bakardı.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinde/osmanlida-memleket-yonetimi.html.html

Osmanlı Devleti’nde

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro