Tanzimat Fermanı-Kpss

Tanzimat Fermanı-Kpss

(1839)

II. Mahmut’un ölümünden sonra padişah olan Abdülmecit, babasının başlattığı yenilik hareketlerini sürdürdü. Bu dönemde devam eden Mısır Sorunu’nda İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamak amacıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı’nı ilan etli.

Ferman’da devletin iyi idaresini sağlamak

 

için bazı yeni kanunların yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Tanzimat Fermanı’nda yapılacak kanunların dayandırıldığı genel ilkeler şunlardır:

•Müslüman ve Hıristiyan bütün uyrukların can, mal, namus güvenliğinin sağlanması

•Vergilerin düzenli ve herkesin gelirine göre toplanması

•Askerlik işlerinin düzene konması

•Mahkemelerin açık olması, hiç kimsenin haksız yere cezalandırılmaması

•Herkesin mal ve mülküne sahip olması bunu miras olarak bırakabilmesi

•Rüşvet ve iltimasın kaldırılması

Tanzimat Fermanı, tüm Osmanlı halkının kanun önünde eşitliğini tanıdığı ve padişah ile halkı arasındaki ilişkileri yazılı bir belge ile belirttiği için sosyal bir kontrat niteliğindedir. Padişah Tanzimat Fermanındaki prensiplere ve bu prensiplere dayalı kanunlara uyacağına yemin etmekle yetkileri üstünde bir kuvvet tanımış oluyordu ki; bu kuvvet kanundur.

Tanzimat’la başlayan ıslahat, İmparatorluğu tam anlamıyla modernleştirememiş; ancak önceki duruma göre önemli başarılar sağlanmıştır.

Avrupa devletleri ve en çok Rusya Tanzimat’ı İmparatorluğun Hıristiyan tebaası için yetersiz görmüştür. İngiltere ve Fransa da siyasi çıkarları gereği aynı tebaaya yeni haklar verilmesinde Rusya’nın düşüncesine destek olmuştur.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/kpss-kisa-tarih-notlari/tanzimat-fermani-kpss.html.html

Kpss Kısa Tarih Notları