Trablusgarp Savaşının Nedenleri

TRABLUSGARP SAVAŞININ NEDENLERİ

Sömürge anlayışının yaygın olduğu bir dönemde İtalya, siyasal birliğini ancak 1870’li yıllarda tamamlayabilmiştir. Sömürge politikası izlemekte geç kalan İtalya, sanayisini geliştirmek ve ekonomik açıdan güçlenmek için hammadde ve pazar arayışı faaliyetlerine başlamıştır.

Çevresinde güçsüz ve savunmasız olarak gördüğü, diğer sömürgeci Avrupa ülkelerinin o dönemde henüz yönelmediği, hammadde ihtiyaçlarına yeteri kadar cevap verebilecek durumda olan Trablusgarp, adeta İtalyanlar için bir fırsat olmuştur.

Savaş için gerekli hazırlıklar yapılmış ve Osmanlı Devleti’nin kesinlikle kabul edemeyeceği, egemenlik anlayışına ters düşen isteklerde bulunulmuş, olumsuz yanıt verilmesinin hemen ardından da 28 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp işgal edilmeye başlanmıştır.

Trablusgarp Savaşının nedenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Sömürge politikası izleyen devletlerin gözünde Trablusgarp, hammadde kaynakları bakımından zengin olduğundan birçok devlet tarafından hedef olarak algılanmıştır.

2. İtalya siyasi birliğini 1870 yıllarında tamamlamış, gelişen sanayi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hammadde ve pazar arayışlarına başlamıştır.

3. İtalya hammadde arayışında öncelikle Habeşistan’a yönelmiştir. İstediği sonucu alamayınca daha güçsüz konumda olan Trablusgarp üzerine harekete geçmiştir.

4. Trablusgarp’ın konum itibari ile İtalya’ya yakın olması ve Akdeniz ticaret yolları üzerinde bulunması, İtalya için bu bölgenin alınmasını gerekli kılmıştır.

5. Osmanlı Devleti’nin mevcut durumu itibari ile Trablusgarp’ı denizden ve karadan savunamayacak durumda oluşu, İtalyanlar için bulunmaz bir fırsat yaratmıştır.

6. Dönemin güçlü Avrupalı devletlerinden Fransa, Rusya ve İngiltere’nin, İtalya’nın Trablusgarp konusundaki tekliflerine onay vermeleri, bölgeyi açık hedef haline getirmiştir.

7. Avrupalı Devletler ilerleyen zamanlarda amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanmayı hedefledikleri İtalya’yı, kendi yanlarına çekmeye çalışmış ve planlanan bu işgale karşı sessiz kalmışlardır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/trablusgarp-savasi/455-trablusgarp-savasinin-nedenleri.html.html

Trablusgarp Savaşı