Türklerde Atlı Göçebe Kültürü

ATLI GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN TÜRKLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

Atlı Göçebe Kültürünün Türklere sağladığı avantajlar şu şekilde kısaca özetlenebilir:

 1. Belirli bir otoritenin altında bulunulmaması sonucunda, yaşanılan toplulukta ve gurupta herkes eşit statüde bulunmuştur bu yüzden de sınıf farklılıklarının önlenmiştir. Kölelik vb. statüler oluşmamıştır.
 2. Atlı göçebe kültürü sayesinde Türkler teşkilatçı bir yapıya sahip olmuşlar ve kolaylıkla organizasyonlar kurabilmişlerdir. Türkler tarih boyunca çok sayıda devletler kurup, yıkılmalarının ardında da kolayca yeniden devlet kurabilmişlerdir.
 3. Atlı göçebe kültürü sayesinde sık sık yer değiştirmek zorunda kalan Türkler yayılmacı bir politika izlemişlerdir. Zamanlarının çoğunu at üzerinde geçiren Türklerin savaşçı ve fetihçi ruhları bozulmamıştır. Siyasi karakterlerinde savaş ve cihad duygusu bir hayli gelişmiştir.
 4. Atlı göçebe kültürünün bir faydası da at üzerinde ömür sürüldüğünden hafif ve portatif araçların kullanılması, her an göç etmeye hazır olunmasıdır. Bu sayede Türklerde silah, dokuma, çadır üretimi vb. faaliyetler gelişmiştir.
 5. Hayatlarının çoğunu at üzerinde geçiren Türkler, hayvan evcilleştirilmesi ve atın kullanılmasında ustalaşmışlardır. Hayvanlarla içi içe olan Türkler ekonomik olarak rahat bir yaşam sürmüşlerdir.

YARI GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN ÇEŞİTLİ ALAN VE KURUMLARA ETKİSİ İSE;

 1. Devlet yapısında; Kurulan Devletler boylar federasyonu niteliğinde olmuştur.
 2. Ekonomik alanda; Yerleşik yaşama geçiş geç olduğundan tarımsal faaliyetler gelişmemiştir. Ekonominin temelini hayvancılık oluşturmuştur. Göçebelik yüzünden de vergi toplama faaliyetlerinde aksaklıklar meydana gelmiştir.
 3. Sosyal alanda; Kol gücüne dayalı bir ekonominin olmaması kölelik vb. oluşumların meydana gelmesine engel olmuştur. Kadınlar toplumda önemli bir yer tutmuştur. Çekirdek ve ataerkil bir aile yapısı oluşmuştur. Akrabalık, kandaşlık ve dostluk ilişkileri toplumun anlayışını oluşturmuştur.
 4. Askerlik alanında; Kadın ve erkekler savaşmak zorunda olduğundan Ordu Millet anlayışı ortaya çıkmıştır. Hareketli, dinamik, savaşçı ve teşkilatçı bir toplum oluşmuştur. Kurulan ordular atlı birliklerden teşkil edilmiştir.
 5. Hukuk alanında; yazısız hukuk kuralları töreler uygulanmıştır. Törelerin uygulanması sonucunda yazılı hukuk kurallarına geç geçilmiştir. Sürekli hapishaneler kurulamamıştır. Bu sebepten dolayı da tazminat cezalarına daha fazla yer verilmiştir.
 6. Dini alanda; Doğacı bir din anlayışı gelişmiştir. İnançlarda tabiat güçlerinin etkisi büyük önem taşımıştır.
 7. Sanat alanında; Sözlü edebiyat gelişmiştir. Göçebe hayatı yüzünden mimari eserlerin yapılması gecikmiştir. Şehir, saray ve tapınak gibi mimari eserler fazla yapılamamıştır.
 8. Yerleşim yerleri olarak çadırlar kullanılmıştır.
 9. Otlaklar ve sulak alanlar devletin, sürü ve çadırlar şahsi mülkiyet sahiplerinin olmuştur.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro