Türkler’in Anadolu’ya yerleşmesi

Türklerin, Orta Asya’dan başlayan batıya dönük kitlesel hareketleri neticesinde 11.yüzyılın başlarında Anadolu’ya yaptığı akınlar sıklaşmıştır. Bölgenin siyasi coğrafyası incelendiğinde Bizans’ın en güçlü teşekkül olarak varlığı göze çarpar. Büyük Selçuklular’ın tarihi önemi büyük ve belirleyici olan Dandanakan Savaşı’ndan (Gaznelilerle yapılmıştır,1040) sonra Anadolu toprakları açık hedef haline gelmiştir.

Bu minvalde hemen ardından Bizanslılarla gerçekleşen Pasinler Savaşı (1048) ve zaferi Anadolu’ya yerleşim planlarının ilk denemesidir diyebiliriz. Pasinler savaşı ile düşman ordusunun gücünü tartan Selçuklular uzunca bir hazırlıktan sonra Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın öncülüğünde Bizanslılara karşı elde ettikleri büyük zafer ile Anadolu’da kalıcı olduklarını göstermişlerdir.

Büyük Selçukluların parçalanmasının ardından bu imparatorluğun Anadolu’da kalan bakiyeleri Anadolu Selçuklu Devleti (Selçukkiyan-i Rum) olarak anılacak yeni bir teşkilatlanmaya gittiklerini görürüz. Selçukluların önceden Anadolu’da örgütlenmeleri neticesinde ekseriyetle Anadolu coğrafyası hinterlandında taksim escort kurulmuş ve faaliyet göstermiş olan Anadolu Selçukluları 1075-1308 tarihleri arasında hüküm sürmüşlerdir.

Anadolu Selçukluları bir bakıma da Anadolu coğrafyasında kurulan ilk Müslüman-Türk devletidir. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik’i Bizanslılardan alarak burayı başkentleri yapmış ve Anadolu Selçuklu Devletinin bağımsızlığını ilan etmiştir. Bizanslıların artan Türk baskısına karşı sürekli gerileyişi ve nihayetinde Marmara bölgesiyle sınırlı bir alanda sıkışıp kalmasının ardından, Anadolu çeşitli Türk boylarınca iskan edilmiş ve Türk egemenliği İstanbul’un da fethiyle tamamlanmıştır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort