Aynalıkavak Tenkihnamesi (Sözleşmesi) (1779)

Aynalıkavak Tenkihnamesi (Sözleşmesi) (1779)

Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsızlık verilen Kırım’ı Rusya’nın işgal etmesi ve iç işlerine karışması Osmanlı – Rus ilişkilerinde sorun yarattı. Yapılan Aynalıkavak Sözleşmesi’yle (1779) Kırım’ın bağımsızlığı vurgulanıyor, Kırım Hanının padişaha sadece dinsel yönden bağlı olacağı ve Osmanlı Devleti’nin

Kırım üzerinde hak iddia etmeyeceği tekrarlanıyor, Rus ordusunun Kırım’dan çekilmesi öngörülüyordu.

fakat Rusya Kırım’ı tam olarak egemenlik altına almak istediğinden, Avusturya ile Osmanlı ülkesinin paylaşılması konusunda anlaştı. İstediği ortamı elde eden Rusya, Kırım’ı işgal ederek kendine bağladığını ilan etti. (1783).

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinin-yaptigi-antlasmalar/aynalikavak-tenkihnamesi-sozlemesi-1779.html.html

Osmanlı devletinin yaptığı antlaşmalar