Fransız Devriminin Nedenleri

Fransız Devriminin Nedenleri 

1)Aydınların Etkisi

XVIII. yüzyıla adını veıejı aydınlanma döneminin merkezi Fransa olmuştur. Montesquieu, Rousseau, Diderot ve Voltaire gibi Fransız aydınları siyasal alanda devrime yol gösterici bir düşünce sistemini oluşturmuşlardır.Fransız aydınları monarşik düzenin en iyi düzen olmadığı, düzeltilmesi gerektiği düşüncesini savunarak ve devletin oluşumunun tarihi bir gelişmeye dayandığını ispatlayarak hükümdarların iktidarın Tanrı’dan aldıkları

 

tezini sarsmışlardır.

2)Sosyal ve Ekonomik Nedenler

Fransa’da toplum, soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştı. Soylular ve rahipler toplumun % 3’ünü oluşturmalarına rağmen toprakların % 35’ine sahipliler. Bunlar vergi ödemeyen ayrıcalıklı sınıftı. Sınıflar arasındaki bu çelişki ekonomik bunalımla birleşince devrimi çabuklaşmıştır.

3)Monarşik Düzenden Kaynaklanan Sorunlar

XVI.yüzyılda Fransa’da monarşik yönetimlerin en dışpolik biçimlerinden biri yürürlükteydi. Tanrı’yı  temsil eden kralın iktidarını kontrol etmek halka yakışmazdı. İktidarın dini niteliği her alanda krala mutlak bir otorite sağlıyordu. Kralın otoritesi bütündü ve bölünemezdi. Soylular ve ruhban sınıf kral yönetiminden memnun iken, halkın çoğunluğu baskı, ağır vergiler ve açlık yüzünden yönetime karşı çıkmaktaydı.

4)ABD Bağımsızlığının Etkisi

Yedi Yıl savaşlarında İngiltere’ye yenilgisinin intikamını almayı düşünen Fransa, Kuzey Amerika kolonilerinin İngiltere’ye karşı savaşını desteklemiştir. Bu destek hem Fransa’daki ekonomik bunalımı artırmış, hem de Amerika’da gelişen ve başarıya ulaşan eşitlik, özgürlük, anayasa, yönetim, seçim, parlamento gibi demokratik kavramları öğrenmelerine neden olmuştur.

5)Ingiliz Demokrasisinin Etkisi

Magna Carta ile başlayan kralın yetkilerini kısıtlama sürece XVIII. yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de iki meclisli meşrutiyet sistemine dönüşmüştür. İngiltere’deki bu demokratik gelişmeler Fransız devrimcilerini yakından etkilemiştir.

NOT: İngilizler 1688 de ilk İnsan Hakları Beyannamesi’ni yayınlamıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/fransiz-ihtilali/fransiz-devriminin-nedenleri.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort