Mevlana’dan Özlü Sözler

MEVLANA DİYOR Kİ

Farsçada “şir” kelimesi hem aslan, hem süt anlamına gelir. Yazıda aynı şekilde yazılsa da anlamı ayrıdır. Onun için kendinizi herkesle kıyas etmeyin. Özellikle Allah’ın kulları arasında seçkin, temiz, yüksek ruhlu insanlarla bir tutmayın.

Gösterişten uzak dur, kendini gizle. Kim güzelliğini pazara çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir. Düşmanların kıskançlıkla seni yaralar; dostlar ise ihtiyaçları yüzünden başını ağrıtır durur.

Oğlum, sen bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. O testideki su Allah’ın güzelliğinden bir damladır. Şanı yüce olan Allah güzelliğinden, büyüklüğünden ötürü gayb perdesini yırttı. Kara topraktan olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle ve nimetlerle doldurdu.

Akıllı o kişidir ki dostlarının kaçınılmaz belalara düşüp ölüşlerinden ibret alır.

Ey kardeş! İğne acısına sabret ki kendi nefsinin iğnesi acısından kurtulasın. Varlığından kurtulmuş olanlara her şey boyun eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yak.

Bazı insanların gönülleri ayna gibi saf ve tertemizdir. Her şey oraya yansır. Gönülleri Allah’ı anarak, iyi işler yaparak cilalanmış olanlar her zaman bir güzellik hoşluk içindedir.

Tabiattan ve hayalden doğan felsefi düşünceler Allah’ın hikmetiyle eş değildir. Tabiat ve hayalden doğan felsefi düşünceler şüpheyi arttırır. Fakat Allah’ın hikmeti insanı yüceltir.

Allah nuru ile aydınlanmayan gönül evleri de vardır. Oraları mezar gibidir. O gönül evleri dar ve karanlıktır. Sevgi bağışlayan Allah’ı anma zevkinden mahrumdur. Böyle gönülden mezar daha iyidir. Sen şimdi gel de ışıksız ve daracık gönlünün mezarından çık.

Bütün kainat birbirine sevgi ile bağlanmış, Sevgini vermesini öğren, çünkü gönlün anlasın ki, Hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan, dünya, unutma ki korkarmış.

İyilik et, başkalarına hizmette bulun da kendinden kurtul, ten aleminden dışarı çık. Her zaman gayb aleminden insanın bedenine yeni yeni hayat ve ilahi feyizler gelir. Bu feyizlerle insana ten aleminden dışarı çık emri verilir.

Kudretli olmak, gücü yetmek herkesin harcı değildir. Aciz olmak, güçsüz kalmak, Allah’ın has kulları için sermayedir. Bu yüzdendir ki yokluk, onlarda ebedi bir övünme olmuştur.

Şunu iyi bil ki arifin gözü iki alemde de insana kurtuluş verir. Herkes, en güçlü padişahlar bile onun yardımına muhtaçtır.

Bilgi pek yücedir, pek büyüktür. Bazen ağaç derler ona, bazen güneş. Kimi deniz derler ona, kimi bulut. İsimden geç sıfata bak. Görünüşten sıyrıl, öze bak.

Ey Arkadaş! Sen bu dünyanın bütün işlerini bununla karşılaştır. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Olmayacak bir şey bu. Kimden neyi kapıyoruz, Allah’tan mı? Ne büyük suç.

Altın deyince bu hikayeyi işiten kör kişinin ve Hakk’tan uzak gafilin aklına, aslında sarı yılan olan madeni altın gelmiştir. Halbuki benim bahsettiğim altın, Hakk’ın darphanesinde basılmış mana altınlarıdır. Bu altın öyle bir altındır ki dünya altınları bile güzelliği ondan almıştır. Cepleri değil, gönlü zenginleştiren o mana altını,parlaklıkta aydan bile üstündür.

Gafletle kötü bir huy olan unutmak, ululama ateşiyle yanıp gider. Yağma çağında birisi gelip hırkasını almasın diye uyumaz insan, “Unutup işlediklerimizden dolayı suçlu sayma bizi” ayeti buna tanık. Çünkü unutmakta suç.

Kullardaki iradeyi onun iradesi var etti. Bizim irademizi, yapma gücümüzü Allah’ın iradesi meydana getirdi. Demirci demire hakimdir. Mimar da aletlerine hükmeder. Bütün insanların iradesi de Hakk’ın iradesine secde eder. Ancak, iradeyi yaratanın Allah olması, iradeyi kullananın sorumlu olmasını ortadan kaldırmaz.

Başına gelen bütün felaketler, belalar senin kendi edepsizliğindendir. Aklını başına al da işini ona göre yap. Doğruluktan ayrılma.

Sadece dış güzelliğe dayanan mecazi aşklar, gerçek aş değildir. Hevesten ibarettir. Gerçek aşk ölümsüz olan Allah aşkıdır.

Başarıdan gururlanma. Başarı Hakk’ın ihsanıdır. Ey varlığa erişen kişi aklını başına al da bu kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye güvenme.

İnsanların çoğu insan yiyen canavar gibidir. Onların selam vermelerine pek güvenme. Kötü dostun sözlerine aldanma. Tuzağı gör, yeryüzünde emin olarak yürüme.

Ey halkın başında halka zulmeden kişi! Bu işten vazgeç de halk senden intikam almasın. Ey rüşvet yiyen kişi! Sen fil yavrusunu yiyorsun. sonra onun annesi senin kökünü kazır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/mevlanadan.html

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort