Coğrafi Keşifler Nedir?

COĞRAFİ KEŞİFLER NEDİR?

14’üncü yüzyılda Avrupa’da başlayan değişimlerin en önemli sonuçlarından biri de Avrupalıların dünyaya yayılma politikasıdır. 15 ve 16’ıncı yüzyıllarda yeni kıta, okyanus, ticaret yolları, ada ve canlıların tanınmasına yol açan yayılma hareketlerine coğrafi keşifler denilmiştir.

Keşiflerin başlangıcında hedef olarak her ne kadar dinsel ve bilimsel nedenler ön planda gözükse de, zamanla bu keşifler 15’inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik amaçlara doğru eğilim göstermiştir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/cografi-kesifler/cografi-kesif-nedir.html.html

Coğrafi Keşifler