İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi ve Sonuçları

İSTANBUL’UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Osmanlı Devleti detaylı planlama, iyi hazırlık ve başarılı taarruzlar neticesinde, kuşatmanın başında hedef olarak belirlediği emellerine 29 Mayıs 1453 tarihinde ulaşmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han ve İslam tarihi açısından büyük bir öneme haiz olan bu başarı, Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış çok önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır.İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti’nde birçok açıdan büyük gelişmeler yaşanmış, fethin sonuçları ve etkileri kısa zamanda görülmeye başlamıştır.

İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından önemi ve sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Asya ve Avrupa’daki toprakları birleştirmesi neticesinde Osmanlı Devleti’nin bölgedeki otoritesi artmış, hem Anadolu’da hem de Balkanlar ve Avrupa’da hareket imkanını ve denetim kolaylığını sağlamıştır.

2. Boğazlar bölgesi tamamen Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girmiş boğazlar bölgesinin savunulması kolaylaşmıştır.

3. Boğaz bölgesinin ele geçirilmesi ile Akdeniz ve Karadeniz arasındaki suyolları Osmanlı Devletinin eline geçmiştir. İstanbul’un fethi ile Doğu ve Kuzey Avrupa’dan gelen ticaret yolları tamamıyla Osmanlı Devleti’nin denetim ve kontrolü altına alınmıştır.

4. Yapılan diğer gelişmelerle birlikte, Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir İmparatorluk haline gelmiştir.

5. İstanbul Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar devlet merkezi olacak şekilde Osmanlı topraklarının başkenti olmuştur.

6. Osmanlı Devleti ve Venedikliler ile ilişkiler giderek bozulmaya başlamıştır.

7. Osmanlı Devleti ve halkı açısından sanat, ilim, ticaret ve ekonomi alanlarında hızlı ve büyük gelişmeler yaşanmıştır.

8. Osmanlı Devleti için Kuruluş Dönemi (1299-1453) sona ermiş, yeni bir dönem (Yükselme Dönemi 1453-1579) başlamıştır.

İstanbul’un fethedilmesi ile Bizans imparatorluğu ortadan kalkmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçmesinden hemen sonra, 30 yıl 3 ay sürecek olan saltanat sürecinin hemen başlarında, böyle büyük bir galibiyet alması neticesinde; derhal Mora Despotları ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerlerine seferler düzenlemeye karar vermiştir. Olası bir karışıklık halinde Osmanlı İmparatorluğu için sıkıntılar yaratması muhtemel bu iki devletin Bizans’ı yeniden diriltme gayretine girişebilecekleri endişesi üzerine 1460 tarihinde Mora Despotluğu, 1641 tarihinde ise Trabzon Rum İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’un fethinden sonra yıkılan Bizans şehrinin imar faaliyetlerine önem vermiş, nüfusu arttırmak için kuşatma sırasında şehirden kaçan İstanbul halkının geri dönmesine izin vermiştir. Rumeli ve Anadolu’dan getirttiği birçok tüccar ve zanaatkârlar ile İstanbul’un yeniden yapılandırılmasını ve güçlendirilmesi için faaliyetlere başlamıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/istanbulun-fethi/444-istanbulun-fethinin-turk-tarihi-acisindan-onemi-ve-sonuclari.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort