Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kimdir?

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KİMDİR?

1634-1683 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Bağdat kuşatmasında şehit düşen Sipahi Oruç Ağa’nın oğludur.

 

1654 yılında kendisini yetiştiren Köprülü Mehmet Paşa’nın kızı ile evlenen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kayınpederinin Sadrazamlığı döneminde hızla yükselerek Osmanlı Devleti içerisinde önemli sayılacak mevkilere ulaşmıştır. 1660 yılında Silistre Beylerbeyliği’ne yükselen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1661 yılında Kayınbiraderi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Vezirliğe atanması ile Osmanlı Devleti’nin Kaptanıderya’lığına getirilmiştir.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar seferine çıkması ile yokluğunu doldurmak için 1663-1665 tarihleri arasında sadaret makamına getirilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Lehistan Seferi’ne katılmış ve 18 Eylül 1672 tarihinde Lehistan ile imzalanan antlaşmada baş rol oynamıştır.

1676 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın vefat etmesi üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti Sadrazamlığına getirilmiş ve Kırım Hanı Selim Giray’ın Ruslardan bir türlü alamadığı Çehrin kalesini 1678 yılında çıktığı sefer sonucunda Osmanlı topraklarına katmıştır.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti’nden koruma talebinde bulunan Macar soylusu İmre Tökeli’yi Orta Macaristan Kralı olarak tanıyarak Avusturya’ya karşı siyasal baskı aracı olarak kullanmaya çalışmıştır. 1683 yılının Temmuz ayında Viyana’yı kuşatma girişiminde bulunmuş, Avusturya’nın yardıma gelmesi sebebi ile başarı sağlayamamıştır. Bu başarısızlık sonucunda Osmanlı ordusunu Belgrat’a kadar geri çekmek zorunda kalmıştır.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Osmanlı Ordusunu toparladıktan sonra yeniden Viyana’ya sefere çıkmak istediyse de, Osmanlı Sultanı IV. Mehmet’e verilen yanlış malumatlar, düşmanlarının kışkırtmaları neticesinde Sultan Mehmet’in emri ile idam edilmiştir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-sadrazamlari/merzifonlu-kara-mustafa-pasa.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort