Osmanlı’da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam

Osmanlı’da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam

Osmanlı Devleti biri kurucusu ve yöneticisi olan Türk ve Müslüman diğeri fetihlerle yönetime giren Hıristiyan ve Musevilerden oluşan iki büyük zümreden oluşmuştur.

-Fatih devrinden itibaren sonradan Müslüman olanlarda devlet yönetimine alınmaya başlamıştır.

-Islahat fermanı ile birlikte Gayrimüslimlerin devlet

memuru olabilmeleri için Müslüman olma şartı kaldırılmıştır.

-Osmanlı Devleti yönetimi altındaki ulusların din ve inanışlarına karışmamış fethedilen ülke halklarına hoşgörülü olmuştur. Önceleri Müslüman ve Hristiyan herkese Reaya denirken sonraları bu isim sadece Gayrimüslimler için kullanılmış, Müsllimanlara Tebaa denilmeye başlanmıştır.

-Müslüman halk daha çok tarım, hayvancılık, zanaat ve askerlikle uğraşırken, gayrimüslimler ticaret ve sanatla geçinirlerdi.

-Osmanlı toplumunda zanaatkarlar “Lonca” adı verilen örgütler oluşturmuşlardır. Loncalar çırak ve usta yetiştirir, üyeler arasında dayanışma sağlar, yönetim ile ilişkileri düzenler, kaliteli mal üretimini sağlardı. Dokumacılık, bakırcılık, demircilik, dericilik gelişen sanat dallan arasındaydı.

-Coğrafi konumu ticarete çok elverişli olan Osmanlı Devleti’nin ekonomisi Coğrafi Keşiflerle İpek ve Baharat yollarının kontrolünü kaybedince zayıfamaya başladı. Tımar sisteminin bozulmasıyla dahada gerileyen Osmanlı ekonomisi, kapitülasyonlar ve Sanayi Devriminin olumsuz etkileriyle çıkmaza girmiştir. Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelen Osmanlı Devleti 1854’ten itibaren dış borçlanmaya başlamış, aldığı borçları ödeyemez hale gelincede 1881 de Duyun~u Umumiye (Genel Borçlar) idaresi kurulmuştur.

-Osmanlı Devleti’nin mali ve ekonomik bağımsızlığını sona erdiren Duyun-u Umumiye alacaklı devletlerin temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından yönetilmiş, pul, içki, tütün, tuz, ipek, balık ve bazı zengin illerin Aşar’ı gibi önemli gelir kaynaklarını  toplayıp alacaklılara paylaştırmıştır.

1.Dünya savaşında İttihatçı yönetim kapitülasyonları kaldırıp bir “milli ekonomi” yaratmaya çalıştıysada savaş koşullarında başarılı olamamıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinde/osmanlida-sosyal-ve-ekonomik-yasam.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort