Osmanlıda Toprak Yönetimi Kaça Ayrılır

Osmanlıda Toprak Yönetimi Kaça Ayrılır

Osmanlılarda toprak yönetimi iki ana bölüme ayrılmıştır.

1)Mülk Arazi

Mülkiyeti kişilere ait olan topraklar dır. Bu toprakların sahipleri isterlerse çocuklarına bırakabilir, isterse satar veya vakfedebilirdi. Yani tasarrufu kişilerin elindedir. Mülk araziler iki bölümde ele alınabilir.

a)Öşri topraklar: Müslümanlara ait topraklardır. Bu topraklar

 

için Öşür vergisi alınırdı. Toprağın bulunduğu bölgeye ve verime göre vergi oranında değişiklik yapılabilirdi.

b)Haraci topraklar: Müslüman olmayanlara ait topraklardır. Bu topraklardan alınan vergiye haraç denirdi.

2)Miri Arazi

Devlet arazisidir. Bir yerin fethinden sonra devlet yönetimine alınan topraklardır. Ekilip biçilmek üzere tımar sahibi yöneticiler aracılığı ile halka verilebilen bu topraklar onların çocuklarına da kalabilir, fakat satılamazdı. Gelirlerine göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

a)Dirlik: Devlet memurlarına ve askerlere verilirdi. Toprağı alanlar gelirin belirli bir kısmıyla maaş olarak geçinir, geri kalanıyla da tımarlı sipahi beslerdi. Dirlik arazi yıllık gelirine göre üç kısma ayrılmıştır.

Has: Padişaha, vezirlere, beylerbeylerine ve sancakbeylerine verilirdi.

Zeamet: Divan kâtipleri, subaşı gibi ikinci derecedeki devlet memurlarına verilirdi.

Tımar: Savaşta yararlılık gösteren askerlere, cami, imam ve hatiplere saraydaki küçük memurlara verilirdi.

Vakıf: Geliri cami, medrese, hastane, kervansaray, çeşme ve imarethane gibi hayır kurumlarına bırakılırdı.

b) Paşmaklık: Gelirleri padişah eşlerine ve kızlarına bırakılırdı.

Ocaklık: Gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılırdı.

Yurtluk: Sınırlarda oturan yöneticilere ve muhafızlara verilirdi.

Malikane: Üstün hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilirdi.

Mukataa: Devletin elinde bulunur ve geliri doğrudan hazineye bırakılırdı.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinde/osmanlida-toprak-yonetimi-kaca-ayrilir.html.html

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort