Türklerin Kullandığı Takvimler ve Özellikleri

TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER VE ÖZELLİKLERİ

Türkler tarihinden bugüne çeşitli takvimler kullanmışlardır. Güneş ve ay yılını esas alan bu takvimler Türklerin tarihte yaşadıkları büyük dönüşümlerden sonra şekillenmiştir.

Türklerin tarihte kullanmış olduğu ilk takvim 12 Hayvanlı Türk Takvimidir. Zaman içinde İslamiyet’in kabul edilmesi ile birlikte Hicri Takvim kullanılmıştır. Büyük Selçuklular döneminde ise Sultan Melik Şah zamanında Celali Takvime geçilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ise mali işlerde kolaylık olması maksadıyla Rumi Takvim kullanılmıştır. 1917 tarihinde ise Takvim-i Garbi adıyla Miladi Takvime yakın bir takvim kullanılmışsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Batı dünyası ile uyum sağlanmak maksadıyla Miladi Takvim kullanılmaya başlamıştır.

Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

I. On iki hayvanlı Türk takvimi

II. Celali Takvim

III. Rumi Takvim

IV. Hicri Takvim

V. Miladi Takvim

Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler ve özellikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

12 Hayvanlı Türk Takvimi:

12 Hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Bu takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 5 saat olarak hesap edilmiştir. Takvim 12 yılda 1 devir yapmaktadır. Yıllar sayı ile değil hayvan adları ile isimlendirilmiştir. Aylar ise sayılar ile belirtilmiştir. 12 Hayvanlı Türk Takvimini Türklerin haricinde Tibetliler ve Çinliler de kullanmışlardır.

Hicri Takvim:

Hicri takvim, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra kullanmaya başladığı takvimdir. Hicri Takvimde ay yılı esas alınmıştır. 1 yıl 354 gün olarak hesap edilmiştir. Bu takvim Kameri (Ay) Takvimi olarak da bilinmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği 622 yılı Hicri Takvimde başlangıç olarak kabul edilmiştir. Hz. Ömer döneminde oluşturulan Hicri Takvim ülkemizde 1 Ocak 1926 tarihine kadar kullanılmış olup, günümüzde dini ay ve günlerin belirlenmesinde halen kullanılmaktadır.

Celali Takvim:

Celali Takvim, Büyük Selçuklular döneminde Sultan Melik Şah tarafından hazırlatılmış ve kullanılmıştır. Celali Takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 6 saat olarak hesap edilmiştir. Celali Takvimin başlangıç tarihi olarak 1079 yılı esas alınmıştır. Celali Takvimi Türkler haricinde Babür Devleti de kullanmıştır.

Rumi Takvim:

Rumi Takvim, Osmanlı Devleti’nin vergi işlerinde aksaklık olmaması maksadı ile 1839 yılından itibaren Hicri Takvime ilave olarak kullanılmaya başlamıştır. Rumi Takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 6 saat olarak hesap edilmiştir.

Miladi Takvim:

Miladi Takvim ülkemizde 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılmaya başlamıştır. Miladi takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 6 saat olarak hesap edilmiştir. Miladi Takvim Gregoryen Takvimi olarak da bilinmektedir. Başlangıç olarak Hz. İsa’nın doğumu, 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir. Miladi takvim ilk olarak Mısırlılar tarafından şekillendirilmişse de Romalılar ve Papa XIII. Gregorious tarafından geliştirilmiştir.

Tags:

  • 12 hayvanlı türk takvimi
  • celali takvim
  • hicri takvim
  • miladi takvim
  • rumi takvim
  • takvimler
  • takvimler hakkında bilgi
  • takvimler ve çeşitleri
  • takvimler ve özellikleri
  • türklerin kullandığı takvimler

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/turklerin-kullandigi-takvimler/469-turklerin-kullandigi-takvimler-ve-ozellikleri.html.html

Takvimler

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro