Yeniçeri Ocağının Kuruluşu

OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİÇERİLER VE YENİÇERİ OCAĞININ KURULMASI

Osmanlı Devleti’nde başta Hristiyan olmak üzere Müslüman olmayan, gayrimüslimlerin çocuklarına devşirme yolu ile eğitim verilerek yetiştirilen ve sonunda asker olarak görevlendirilen kişilere Yeniçeri adı verilmektedir.

Yeniçeriler Osmanlı  Devleti’nde askeri bir sınıf olup I. Murad döneminde vezir  Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından gayrimüslim çocuklardan teşkil edilerek  kurulmuştur. Yeniçeriler, askeri teşkilatlanmada padişaha direk bağlı olan Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmını teşkil etmişlerdir.

 

Gayri Müslim çocuklar, Osmanlı Devleti’nin içindeki halktan yada savaşlar sonucunda esir düşen çocuklardan temin edilmiştir. Köylü Türk ailelerin yanlarına verilerek eğitilmeleri sağlanmıştır. İlk etapta Devşirmeler diye tabir edilen bu çocuklar sünnet edilmiş ve kendilerine Müslüman isimler verilmiştir. Türkçe öğrenmeleri sağlanmış zamanla içerisinde de İslam dini, Türk örf ve ananeleri öğretilmiştir.

Devşirme çocukları 8 ve 18 yaşları arasına geldiklerinde acemi oğlanı diye adlandırılan askeri eğitimlere alınmışlardır. Devşirme olan bu çocuklar kışlalarda yaşar, emekli oluncaya kadar evlenmeleri ve şehirde oturmaları yasaktır. Hünerlerini gösteren, akıllı, zeki, dirayetli ve güçlü olan çocukların kabiliyetlerine göre rütbeleri arttırılmış hatta subay ve general bile olabilmişlerdir. Sadrazamlığa kadar bile yükselebilme şansları olmuştur.

17’inci yüzyıldan itibaren Müslümanlardan da Acemi Ocağı’na asker alımları yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş yıllarında bu sistem Türklerin Rumeli’ye yerleşmesinde çok faydalar sağlamıştır. Yeniçeri olan bu devşirmeler barış zamanlarında İstanbul’u korumakla, savaş zamanlarında ise padişahı korumakla görevlendirilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde yerleştirilmiş yeniçeri birlikleri de mevcuttur.

Zamanla bu sistemdeki bozulmalar nedeni ile farklı sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. 1826 yılında sistemin Osmanlı Devleti’ni iyice rahatsız etmesi nedeni ile Yeniçeri Ocakları II. Mahmud tarafından bir fermanla kapatılmıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/yeniceriler/yeniceriler-ve-yeniceri-ocaginin-kurulusu.html.html

Yeniçeriler