1.Dünya Savaşına ABD’nin Girmesi Ve Wilson İlkeleri

1.Dünya Savaşına ABD’nin Girmesi Ve Wilson İlkeleri

ABD savaşın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Buna Üçyol klima servisi rağmen Amerikan firmaları Anlaşma Devletleri’ne büyük ölçüde savaş malzemesi satıyorlardı. Almanya, düşmanlarını dize getirmek için denizaltı savaşlarına başvurdu. Ingiltere ve yandaşlarına asker ve malzeme taşıyan gemileri batırmaya başladı.

Almanlar’ın Amerikan ticaret

gemilerini batırması ardından yolcu gemilerine de saldırması sonucu ekonomisi büyük zarar gören Amerika, Almanlara karşı savaşa girdi. 1918 yılı başlarında büyük bir Amerikan ordusu Avrupa’ya Üçyol arçelik servisi geldi. Amerika’nın savaşa girmesi ile savaşın kaderi değişti. Taze, dinç ve çok iyi donatılmış Amerikan kuvvetleri İngiliz ve Fransızlarla birleşince Almanlar’ın Batı Cephesi çöküverdi.

ABD savaşa girerken başkan Wilson, savaş sonrasında yapılması gerekli işleri belirlemişti.

Wilson İlkeleri olarak bilinen 14 maddelik bu bildiride savaş sonrasında yapılacak barış antlaşmalarına esas olacak görüşler belirtiliyordu. Şöyle ki;

•Savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacak

•Yenilenler savaş tazminatı ödemeyecek

•Devletler arası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir teşkilat kurulacak

•Devletler, aralarında gizli antlaşmalar yapmayacaklar

•12. maddesi ise doğrudan Osmanlı Devleti ile ilgiliydi. Buna göre: “Osmanlı İmparatorluğu nun Türk olan bölgelerine kesin egemenlik tanınmalıdır. Ancak Türk egemenliği altında yaşayan diğer uluslara da kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir.”

•Boğazlar her devlete açık olmalıdır.

Wilson ilkeleri akılcı ve insancıl hükümler taşıyordu. Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti bu ilkeler doğrultusunda barış yapmaya hazır olduklarını duyurmuşlardır. İngiltere, Fransa ve İtalya ise bu ilkelerin kendi amaç ve çıkarlarına ters düştüğünü gördüklerinden uygulamada bunu aşmayı başarmışlardır. (Mandater sistemi ile

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/1dunya-savasi/1dunya-savasina-abdnin-girmesi-ve-wilson-ilkeleri.html.html

I. Dünya Savaşı