Balkan Savaşlarının Nedenleri

BALKAN SAVAŞLARININ NEDENLERİ

Balkan Savaşları 1912-1913 yılları arasında meydana gelmiştir. Savaşların başlamasında etkili olarak görülebilecek 3 önemli ana sebep mevcuttur. Avrupa’da bozulan dengelerin balkanlara yansıması, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu güçsüz durum, Milliyetçilik ve Panslavizm akımlarının etkisi Balkan savaşlarının meydana gelmesin en önemli sebeplerindendir.

Balkan Savaşlarının nedenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Osmanlı Devleti 1911-1912 yıllarında İtalyanlara karşı yaptığı Trablusgarp Savaşı’nda bölgeye yeterli desteği sağlayamamış, başarısız olmuştur. Son dönemlerde girilen bütün savaşlarda Osmanlı ordusunun başarısız sonuçlar alması, devletin askeri, ekonomik ve siyasal güçsüzlüğünü açıkça ortaya çıkarmıştır. Balkan ülkeleri de bu durumdan faydalanmak istemiştir.

2. Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımlarından bir çok ülke nasibini almıştır. Ayrıca Rusya’nın izlediği Panslavizm politikasından da etkilenen Balkan devletleri, kısa zamanda Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumdan faydalanıp, daha fazla toprak koparmak için ittifak kurmaya başlamışlardır.

3. Osmanlı Devleti güçlü olarak gördüğü Almanya’nın yanında yer almak istemiştir. İngiltere’nin sömürge yolları tehdit altında kalmıştır. Bu sebeple Reval’de görüşmeler başlamış, İngilizler; Rusların Osmanlı üzerinde izlediği politikalara karışmama ve Rusların serbestçe hareket etmesi kararı almıştır. Bu karar Fransa tarafından da desteklenmiş, neticesinde de Ruslar Balkanlarda istedikleri gibi at oynatma şansı bulmuşlardır.

4. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durum sebebi ile Balkanlardaki gelişmeleri yeterince takip edememiştir.

5. Hristiyan devletler Müslüman Osmanlı Devleti’ni Balkanlarda tehdit olarak görmüşler ve balkan topraklarından tamamen çıkarılması için Balkan ülkelerine gerekli tüm destekleri vermişlerdir.

Balkan devletlerin ittifak yapmalarında Rusların payı büyük olmuştur. Kendilerine ırk ve mezhep bakımından yakın gördükleri balkan ülkelerini, birleşmeleri konusunda kışkırtan Rusya, kısa zamanda emellerine ulaşmış ve Balkan devletlerinin ittifak kurmalarını sağlamıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/balkan-savaslari/453-balkan-savaslarinin-nedenleri.html.html

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort