İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İSTANBUL’UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

İstanbul tarihte birçok devlet tarafından kuşatılmış, fakat bir türlü ele geçirilememiştir. Avrupa ve Asya Kıtasının bağlantı noktasında bulunan İstanbul; Avarlar, Persler, Müslüman Araplar, Bulgarlar ve en nihayetinde Osmanlılar tarafından defalarca kuşatılmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar bir türlü ele geçirilememiştir.

Yapılacak kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmaması için Fatih Sultan Mehmet Han en ince detaylarına kadar kuşatmanın hazırlıklarını planlamış ve bu hedef doğrultusunda kuşatma hazırlıklarına başlamıştır.

Yapılan bu hazırlıklar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Bogazkesen olarak da isimlendirilen, İstanbul Boğazın’ın en dar kesimine, Anadolu Hisarı’nın karşısına, Bizans’a denizden gelebilecek yardımları önlemek ve Anadolu’daki askerleri güvenle karşıya geçirmek için Rumeli Hisarı inşa edilmiştir.

2. İstanbul’un fethi için yapılacak kara kuşatması haricinde denizden de kuşatma yapılabilmesi için gerekli görülen yaklaşık 400 parçadan oluşan bir Osmanlı donanması hazırlatılmıştır.

3. Akıncı komutanlarından Turhan Bey Mora üzerine gönderilmiş ve Avrupa’dan gelebilecek yardımları engellemek maksadı ile Balkanlarda bir ordu teşkil etmesi sağlanmıştır.

4. Dönenim sağlam olarak nitelendirildiği İstanbul surlarını aşmak için büyük ve hareket ettirilebilen merdivenler imal edilmiştir.

5. Osmanlı topraklarının kuşatma sırasında güvenliğinin sağlanması maksadı ile Venedik, Eflak, Macaristan, Sırbistan ve Karamanoğulları Beyliği ile önceden gerekli görülen barış antlaşmaları yapılmış ve harekat esnasında gelebilecek tehlikelere karşı önden hazırlıklı bulunulmuştur.

6. Şahi olarak isimlendirilen ve bizzat Fatih Sultan Mehmet’in çizimlerini yaptığı, İstanbul surlarını yıkabilecek teknolojiye haiz büyük kuşatma topları, Bizans hapishanesinden kaçırılan Macar Usta Urban tarafından Edirne’de hazırlatılmıştır.

7. Bizans’ın elinde bulunan Saray ve Vize Kaleleri, İstanbul dışındaki diğer Bizans toprakları ele geçirilmiştir.

8. İstanbul’un güvenliğini sağlamak için Haliç’in zincirlerle kapatıldığını bilen Fatih Sultan Mehmet, 72 parçadan oluşan Osmanlı donanması unsurlarını karadan geçirmek maksadı ile gerekli teçhizat ve malzemenin imal edilmesini sağlamıştır.

9. Venedik ve Cenevizlilerle ticari anlaşmalar yapılarak, kolaylıklar sağlanarak, İstanbul’un kuşatılması öncesi ve sonrasında, Bizans’a yardım edilmesinin önüne geçilmesi için çalışmalarda bulunulmuştur.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/istanbulun-fethi/442-istanbulun-fethi-icin-yapilan-hazirliklar.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort