Karahanlılar Devleti

Karahanlılar devleti 840-1212 yılları arasında orta Asya’nın batısında hüküm sürmüş Türk Devletidir. Devletin kurucusu Bilge Kul Kadir Han,Uygur devletinin Kırgızlar tarafından yıkılmasından sonra Karluk,Yağma ve Çiğil Türklerini bir araya getirerek kurulduğu coğrafyanın siyasi ve askeri odağı haline gelmiştir.

Yaklaşık 3 milyon kilometrekareye yayılan sınırıyla tarihte kurulan Türk Devletleri içinde geniş sayılabilecek bir coğrafyaya hükmetmiştir. Karahanlılar Devletinin Abdulkerim Satuk Buğra han döneminde İslamiyet’i kabul etmiş olmaları Karahanlıları bilinen ilk Müslüman Türk Devleti olarak da tanımamızı sağlamıştır.

Orta Asya Türk Devlet geleneğine göre ülke topraklarının Hakanlar tarafından hanedan üyeleri ve yakın akrabalar arasında özerk idare statüsünde ve halk arasında paylaştırılması esasına dayanan bir idarî yapılanma vardır. Bu idari yapılanma bilim göçebe devlet anlayışı ve teşkilât sistemine dayandırılmıştır. İslamın kabul edilmesiyle birlikte Karahanlı Alfabesi, Uygur alfebesini temel alarak oluşturulmuş, resmi dilleri de Türkçe olarak kabul edilmiştir. Karahanlılar ve Gazneliler Türk devlet geleneğini yansıtan Orta Asya’nın en güçlü siyasi birlikleri olmalarının yanında, İslamı seçmeleri hasebiyle Türk-islam tarihi içinde sonraki devirlere ve devletlere de yön vermişlerdir.