Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir?

Tarih Öncesi Çağlar Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere ikiye ayrılır.

TAŞ DEVRİ;

KABATAŞ (Paleolitik/Eskitaş) devri en ilkel ve en uzun dönemdir. Olumsuz hava koşulları insanları mağaralarda yaşamaya zorlamıştır. Bu durum insanların kalabalık gruplar halinde yaşamasına engel olmuştur. Araç ve gereç yapımı olmadığından insanlar yaşamlarını toplayıcılıkla sağlamışlardır. Bu devirde ateş bulunmuştur. İnsanlar soğuktan, vahşi hayvanlardan korunmak ve gıdalarını pişirmek maksadı ile ateşten faydalanmışlardır.

YONTMATAŞ (Mezolitik/Ortataş) devrine doğru iklim koşulları değişmeye başlamış ve Buzul çağı sona ermiştir. İnsanlar yeni koşullara uyum sağlamaya başlamışlardır. Bu devirde ortaya çıkan en büyük özellik insanların beslenme şekillerinde çeşitlilik olmasıdır. Araç gereç yapımı başlamıştır. İnsanlar toplayıcılık yanında avcılığa başlamışlar, mağaralarda yaşamaya devam etmişlerdir. Resim ve kabartma eserlere, güzel sanatların ilk eserlerine du devirde rastlanılmıştır.

CİLALITAŞ (Neolitik/Yenitaş) devrinde topraktan araç ve gereç yapımına başlanılmış, seramik sanatının temelleri atılmış. Tarımsal faaliyetler başlamış, üreticilikle birlikte yerleşik hayata geçilmeye başlanılmıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, Dolmen ve Menhirler yapılmıştır. Bu durumlar ile insanların aç kalması önemli ölçüde azalmış ve insan nüfusunda artışlar gözlenmiştir. Köyler kurulmuş, ticaret başlamıştır. O zamanların en büyük yeniliği olan Tekerlek icat edilmiştir.

MADEN DEVRİ;

Maden devrinde büyük şehirler, şehir devletleri kurulmaya başlamıştır. Şehirlerin kurulması ile mimari yapıtların ortaya çıkması, toplumsal yaşamın düzenlenmesi, ihtiyaçların daha kolay karşılanması, yerleşim alanlarının genişlemesi gibi sonuçlar doğurmuştur.

KALKOLİTİK (Bakır taş) devrinde daha çok Anadolu’da yenilikler meydana gelmiştir.

TUNÇ devrinde metal alaşım ile ilk gelişmiş aletlerin yapıldığı ve Anadolu’da yazının kullanılmaya başlandığı görülmüştür.

DEMİR devrinde is demir aletlerle güçlenen uygarlıkların ortaya çıktığı görülmüştür.

Dönemin sonlarında Sümerlerin yazıyı kullanmaya başlaması ile Tarih öncesi devirler sona ermiştir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/tarih-oncesi-caglar/tarih-oncesi-caglar.html.html

Tarih Öncesi Çağlar

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort