Atatürk İlkeleri

ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR?

Türk inkılâbının fikir gücüne dayandığı temel ilkelere ATATÜRK İLKELERİ denir. Bu ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık olup, 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk partisi kurultayında kabul edilen 6 Atatürk ilkesi, 5 Şubat 1937 yılında 1924 Anayasası’nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Türk Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmiştir.

Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan Atatürk ilkeleri Kurtuluş Savaşı yıllarında doğmuş, gelişmiş ve sonraki dönemlerde oluşumunu tamamlamıştır. Karşılaşılan çeşitli problemlere çözümler arayarak bir fikir sistemi haline gelmiştir. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.

ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI NEDİR?

Atatürk ilkelerinin amacı; Türk milletinin, aklın ve bilimin öncülüğünde en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığının devam etmesini sağlamaktır. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.

Atatürk “…yurdumuzu en mamur ve medeni bir seviyeye çıkaracağız; milletimizi en geniş refah ve kaynaklarına sahip kılacağız; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.” diyerek kısaca ilkelerinin amaçlarını belirtmeye çalışmıştır.

ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atatürk’ün inkılâplarını gerçekleştirirken uyguladığı yöntemler ve dayandığı esaslar bir sistem içerisinde meydana gelmiştir.

Atatürk ilkeleri ilk bakışta birbirinden farklı gibi görünse de, gerçekte bir bütünü oluşturan ilkelerdir. Çünkü her biri, birbirinin devamını ve sonucunu teşkil etmektedir.

Atatürk ilkelerin ortak yönleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Atatürk ilkeleri kişilerin hak ve özgürlüklerini korumayı amaç edinmiştir.

2. Sorunları akıl ve bilimin kurallarına göre çözmeye çalışmıştır.

3. Demokratik kurallara uyma zorunluluğunu ön planda tutmuştur.

4. Başkalarına özenerek veya taklit ederek belirlenmemiş toplumun ihtiyaçlarını ortaya koyarak bu ihtiyaçlara cevap verebilmeye çalışmıştır.

5. Tüm sorunları bir bütün olarak değerlendirip birbirini tamamlayıcı çareler bulmayı hedeflemiştir.

6. Oluşturulan tüm ilkeler sadece bir ideal olarak ortaya koyulmakla kalmamış; siyasi, sosyal, hukuk ve ekonomik alanlarda hepsi uygulamaya konulmuş ve neticesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

ATATÜRK İLKELERİNİN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR NELERDİR?

Türk milletinin milli egemenliğe hâkim olma, sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda modern bir toplum olma, çağı yakalama ihtiyacından doğan Atatürk ilkeleri önce kendini Milliyetçilik çerçevesi içerisinde göstermiş zamanla diğer ilkelerin oluşmasına temel teşkil etmiştir.

Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslar:

1. Vatan ve millet sevgisi,

2. Milli egemenlik,

3. Bağımsız ve özgür düşünce,

4. Ülke bütünlüğü ve bölünmezliği,

5. Türk toplumuna inanma ve güvenme,

başlıkları altında kısaca özetlenebilir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/ataturk-ilkeleri/ataturk-ilkeleri-genel.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort