Kategori: Tarihi Kültürümüz ve Mirasımız


Türklerde Tanrı İnancı ve Şamanizm

26/02/2016 | Yorum Yok

Türklerde Tanrı İnancı ve Tengricilik hakkında üstün körü de olsa...Devamını Oku


Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi

21/02/2016 | Yorum Yok

Türk Kültürünün Tarihsel Gelişimi ile Türk Kültürünü ortaya çıkartan kültürel...Devamını Oku


Osmanlı’nın Galata Sakinleri

27/01/2016 | Yorum Yok

Mevcut bilgilere göre istanbula gelen moriskoların galata semtine yerleştiği anlaşımaktadır....Devamını Oku


İslam Tarihimizde Yahudiler İlk Kez Eşitleniyor!..

27/01/2016 | Yorum Yok

Halife III. Abdurrahman Bizanslılarla stratejik ortaklık kurulmasına önem veriyordu. Abbasiler...Devamını Oku


Endülüs’ün Son Müslümanları

27/01/2016 | Yorum Yok

Beş asır süren yasaklar döneminden sonra 1970'li yıllarda İspanya'da İslam...Devamını Oku


Elhamra Sarayı’nın Cennet Bahçeleri

27/01/2016 | Yorum Yok

Doğu cephesinde kalan bütün bu yapıların en dışında Mersinli Avlu'nun...Devamını Oku


Tanzimat sonrası eğitim sistemi

13/03/2015 | Yorum Yok

Cumhuriyet öncesi Türk eğitim sistemine göz gezdirecek olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nun...Devamını Oku


Hoca Ahmet Yesevi

11/03/2015 | Yorum Yok

Ahmet Yesevi, Türkistan'da yetişen büyük velilerden ve de ilk Türk...Devamını Oku


Türkler’in Eski İnançları

5/03/2015 | Yorum Yok

Türkler'in eski inançları, ilk dönemlerinden itibaren İslam dinini kabul edene...Devamını Oku


Türkler’de Atçılık ve Önemi

5/03/2015 | Yorum Yok

Türkler'de Atçılık en kadim kaynaklarda çokça yer alır. Türklerin ilk...Devamını Oku