Azeri Türkleri

Paylaş
 

Azeri Türkleri‘nin bugünkü coğrafyaya geliş zamanları hakkında ihtilaflı bilgiler mevcuttur. Kafkasya ve İran sınırları içinde nüfusları yoğunluk kazanmakla birlikte yaşadıkları coğrafya itibariyle Türkiye içinde de azımsanamaz bir sayıya ulaşmışlardır.

Azerbaycan Ulusal devleti dışında İran İslam Cumhuriyetin’de 25 ila 30 milyon gibi önemli bir nüfusa sahiplerdir. Sovyet kaynaklarında Azerilerin kökeni hakkında ideolojik tartışmalar husul etmiş buna göre bir kaynakta Azeri Türkleri‘nin soyları Avşarlar, Karapapaklar, Ayrumlar, Şahsevenler ve Padarlara bağlanırken özellikle Komünist Rejimin propagandasının ağırlığı altındaki ikinci bir görüşe göre de “Albanya Tezi”kabul görür.

Ümraniye escort

Pendik escort

Kurtköy escort

 

Albanya tezine göre İslamın inkişaf dönemlerinde Arapların Kafkaslara çıkarak İslamı bölgeye taşımaları neticesinde müslümanlığı kabul eden Albanlar Azeri soyunu oluşturmuşlar daha sonraki tarihlerde bölgeye gelen Türk boylarıyla karışarak Türkleşmişler. Hristiyanlaşan Albanlar ise bugünkü Ermenilerin ataları olarak görülmüştür.

Belli bir Tarihçi grubun görüşüne göre ise Azeri Türkleri‘nin kökeni mö.7 yy.da bölgeye yerleşen ilk Türk grubu Sakalar (iskit) Azerbaycan’ın kökenini oluşturur; ama halen İskitlerin dahi Türk oldukları kesinleşmiş değildir. Daha sonra bölgenin yeni hakimleri olan Batı Hunları bölgede faaliyet gösterdikten sonra Hazar Türkleri de bölgenin uzun süreli efendileri olmuşlardır. Yine de bölgenin tamamen Türkleşmesi Selçuklu Devleti’nin bölgeye hakim olmasıyla sağlanmıştır diyebiliriz.

Orta Asya’da Moğol baskısını hisseden Türk boyları Azarbaycan’da yerleşme olanağı bulmuşlardır. Moğol ve Timur imparatorluğu hakimiyeti altına giren Azeriler daha sonra da Akkoyunlu ve Karakoyunluların vatanı olmuşlardır. Safevi Devleti’nin bölgede güçlenerek Azerbaycan’ı topraklarına katması ve nihayetinde 19.yy da Rusya’nın bölgenin hakimi olması, zamanla Komünist Rejim yıkılarak 1991 de bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan halen Üniter Parlamenter bir Cumhuriyet olarak varlığını Kafkaslarda sürdürmektedir

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

Bunlar da ilginizi çekebilir

escort antalya escort istanbul şirinevler escort bayan escort Pendik şişli escort ümraniye escort beşiktaş escort taksim escort
izmir escort