Devletin Laikleşme Aşamaları

Paylaş
 

Devletin Laikleşme Aşamaları

Hukuk, insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Devletler çağlar boyunca dine dayalı kurallarla yönetilmeye çalışılmıştır. Reform hareketleri ile birlikte Batı’da Laik Hukuk Sistemine geçilmiştir. Laiklik, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Türkler, islamiyeti kabulünden önce,Töre hukukuyla, İslamiyeti kabulünden sonra da Şeriat Hukukuyla yönetildiler. Osmanlı Devleti, Şeriat Hukuku ile yönetimin en çarpıcı örneğini

 

oluşturdu.Yeni kurulan Türk Devleti, Laik sistemi benimseyecekti. Bunun örneklerini şöylece gösterdi;

1)Saltanat kaldırıldı. (İlk devrimdir. 1 Kasım 1922)

2)Halifelik kaldırıldı.(3 Mart 1924)

3)Şer’iye ve Evkaf Vekaleti (Din İşleri Bakanlığı) kaldırıldı. (3 Mart 1924)

4)Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.(3 Mart 1924)

5)Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim- Öğretim Birliği) kabul edi!di.(3 Mart 1924)

6)Medreseler kapatıldı.(3 Mart 1924)

7)Kılık, kıyafet ve şapka yasası çıkarıldı. (25 Kasım 1925)

8)Tekke ve zaviyeler kapatıldı. (30 Kasım 1925)

9)Medeni Yasa kabul edildi.(17 Şubat 1926)

Medeni Yasa’nın kabulü ile;

-Kadına mesleğini seçme hakkı verildi.

Tanık olmada kadın erkek eşitliği getirildi.

Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı kaldırıldı.

-Patrikhanelerin dünya işleri ile ilgili yetkilen kaldırıldı.

Evlilik sistemi düzenlendi.

-Mirasta kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik kaldırıldı.

-Medeni Yasa’nın kabulü ile Mecelle yürürlükten kaldırıldı.

10)Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun kabul edildi. (2 Mart 1926)

11)10 Nisan 1928’de, 1924 Anayasasından “Devletin dini islamdır.” maddesi çıkarıldı ve devlet yapısı laikleştirildi.

12)1930‘da kadınlara Belediye, 1934’te de Genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi.

13)Ezanın Türkçe okunması yasası çıkarıldı. (13 Temmuz 1931)

14)1937’de Anayasa’ya diğer Ata-türk ilkeleriyle birlikte laiklik ilkesi kondu.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/cumhuriyet-tarihi/devletin-laiklesme-asamalari.html.html

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

escort antalya escort istanbul şirinevler escort bayan escort Pendik şişli escort ümraniye escort beşiktaş escort taksim escort
izmir escort