I. Balkan Savaşı Özet

I. Balkan Savaşı Özet

 (1912-1913)

Nedenleri:

1)Osmanlıyı Balkanlardan atma isteği

2)Osmanlı ordusunun zayıf ve siyasi çekişme içinde olması

3) Milliyetçilik akımı

4)Rusya ve diğer Avrupa

devletlerinin kışkırtması

Gelişim:

-Osmanlı Devleti Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ devletlerine karşı ağır bir yenilgi aldı.

-Londra Barış Görüşmeleri devam ederken İttihat ve Terakki Partisi Babıali Baskını ile iktidarı ele geçirdi.

Sonuçları:

1)Londra Barışı ile Midye – Enez hattının batısı Balkan Devletlerine bırakıldı.

2)Arnavutluk , Makedonya, Batı Trakya ve Ege Adaları kaybedildi.

3)İttihat Terakki Partisi Hükümeti ele geçirdi.

4)Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. (Balkanlarda kaybedilen son topraktır.)

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-devletinin-yaptigi-savaslar/i-balkan-savasi-ozeti.html.html

Osmanlı devletinin yaptığı savaşlar