Milattan Önceki Dönem Kronolojisi

MİLATTAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÖNEMLİ KRONOLOJİK OLAYLAR

MÖ 8500 Çatalhöyük’te ilk yerleşim birimlerinin başlaması ve Orta doğu’da çiftçiliğe geçiş aşaması.Neolitik-Yeni / Cilalıtaş

MÖ 7000 Tarımın ve yerleşimin gelişimi

MÖ 3500 Dicle-Fırat ve Nil  vadilerinde uygarlığa geçiş

MÖ 3200 Sümer’de çivi yazısını tabletlerde kullanılmaya başlaması

MÖ 3000 Sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmalarının yolunu bulmaları. Yazılı kayıtların kullanılmaya başlaması

MÖ 2375 Mezopotamya’da kurulan ilk kanunların çıkarılması (Urukagina Yasaları)

MÖ 1900 Anadolu’da yazının kullanılmaya başlaması (Kül tepe’de Asur Ticaret kolonilerince yazının kullanılması

MÖ 1700 Hammurabi tarafından insanlığın ilk anayasa derlemesinin yazılması ve Avrasya bozkırı kökenli barbar akınlarının Avrupa’nın Atlantik kıyılarına ulaşması

MÖ 1300 Fenikelilerce icat edilen alfabetik yazının Suriye’de ve Filistin’de yaygınlaşması

MÖ 1296 Kadeş Savaşı

MÖ 1280 Kadeş Barışı

MÖ 1260 Truva Savaşları

MÖ 1250 Truva Savaşları

MÖ 1230 Ege göçleri sonucunda Deniz kavimlerini Anadolu’yu istila etmeleri ve Hititler’in yılması sonucu Demir çağ uygarlıklarını kurulması

MÖ 1000 Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran’da verimli düşünce akışlarının doğuşu

MÖ 776 İlk olimpiyatların yapılması

MÖ 573 Roma’nın kuruluşu

MÖ 700 Orta Asya ve Güney Rusya’dan göç etmiş İskitler’in Karadeniz’in kuzeyi Ukrayna’da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri

MÖ 680 Lidyalılar’ın parayı kullanmaya başlaması, Gordiyon’un Kimmenlerce işgali

MÖ 585 Lidyalılarla Perslerin arasındaki Kızılırmak (Hallys) Savaşı sırasında ülü Bilgin Tales’in önceden saptadığı Güneş tutulmasının gerçekleşmesi sonucu barışın yapılması, Perslerin Anadolu’yu işgali, Lidyalılar ve İyonlar’a son vermesi

MÖ 334 Büyük İskender’in Anadolu’ya gelmesi ve Biga Çayı Savaşı’nda Persleri yenmesi

MÖ 333 Büyük İskender’in İssos Savaşı’nda Persler’i ikinci kez yenerek Anadolu’da Pers egemenliğine son vermesi

MÖ 330 Pers İmparatorluğu’nun Makedonyalıların saldırmasıyla yıkılması

MÖ 320 İskender’in İndus vadisine girmesi

MÖ 146 Roma’nın Makedonya’yı ve Yunanistan’ı fethetmesi,Romalıların Anadolu’da Helen egemenliğine son verererek Anadolu’da kendi eyalet yönetimlerini kurmaları (Thema), Romalıların Mısır’ı fethetmesi.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/tarih-oncesi-caglar/mo-kronolojisi.html.html

Tarih Öncesi Çağlar

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort