Kuyucu Murat Paşa Kimdir?

KUYUCU MURAT PAŞA KİMDİR?

Kuyucu Murat Paşa devşirme olarak girdiği Enderun’da yetişip Osmanlı Sadrazamlığına kadar yükselen önemli bir Osmanlı Devlet adamıdır.

1576 tarihinde Mahmut Paşa ile Mısır Mirvila’da bulundu dönemde Yemen Beylerbeyi olarak görevlendirilmiştir. Yemen’de cami ve su tesisleri yaptıran Kuyucu Murat Paşa, büyük bir servet elde ettiği düşünülerek İstanbul’a çağırılmıştır. Dönemim Padişahının emri ile Yedikule zindanlarına hapsedilen Kuyucu Murat Paşa cezasına müteakip Trablusgarp’a tayin edilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde daha tertipli ve düzenli çalışan Kuyucu Murat Paşa 1585 yılında Tebriz seferine katılmıştır. Tebriz seferinde esir düşen Kuyucu Murat Paşa İran’da Kahkaha Kalesi’ne hapsedilmiştir.

1590 yılında esirlikten kurtulmayı başarabilen Kuyucu Murat Paşa önce Kıbrıs Beylerbeyliğine dört yıl sonra Sam Beylerbeyliğine tayin edilmiştir. 1595 yılında ise Diyarbakır Beylerbeyliğine getirilmiş ve Haçova Meydan Savaşı’na katılmıştır.

Zaman geçtikçe giderek yükselen Kuyucu Murat Paşa 1603 yılında Rumeli Beylerbeyi ve Budin muhafızı olarak görevlendirilmiş ve 1605 yılında ise dördüncü vezir olarak Osmanlı Divanında  görev almaya başlamıştır.

1606 yılında Macaristan serdarı olarak atanan Kuyucu Murat Paşa Zitvatorluk antlaşmasının yapılmasında büyük rol oynamıştır. 1606 yılında çıkan Celali İsyanları neticesinde bu isyanları bastırabilecek bir güç olarak görünen Kuyucu Murat Paşa Sadrazam olarak görevlendirilmiştir. Verilen bu görevi de başarı ile sonuçlandıran Kuyucu Murat Paşa, isyanları bastırabilmek için öldürdüğü insanları kazdırdığı kuyulara gömdürdüğü için kendisine Kuyucu lakabı takılmıştır.

Osmanlı Devleti ile İran arasında meydana gelen anlaşmazlıklar nedeni ile İran’a karşı sefere çıkarılan Kuyucu Murat Paşa, Acıçay bölgesinde İran ordusuyla karşı karşıya gelmiştir. İklim koşullarının olumsuz seyrettiği dönemde savaş yapılamamış ve ordular zaman kazanmak ve kışı geçirmek için geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kuyucu Murat Paşa’nın emriyle Osmanlı Ordusu Diyarbakır’a çekilmiştir. Savaş hazırlıklarını sürdüren Kuyucu Murat Paşa, 1611 yılında Diyarbakır’da vefat etmiştir.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/osmanli-sadrazamlari/kuyucu-murat-pasa.html.html

Osmanlı Sadrazamları

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort