Namık Kemal Kimdir?

Namık Kemal Kimdir?

Büyük vatan şairidir (1840- 1888). Tekirdağ’da doğdu. Babası müneccim başı Asım Beydir. Annesi küçük yaşta iken ölünce, büyükbabası Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldü. Abdüllatif Paşa, memur olduğu için onunla birlikte Anadolu’nun ve Rumeli’ nin çeşitli yerlerinde bulundu. Özel öğretmenlerden ders aldı. Arapça, Parsça ve Fransızca öğrendi. Büyükbabasının görevden alınması üzerine

 

İstanbul’a geldi. Tanınmış şairlerin toplantılarına katıldı. BabIali Tercüme odasına memur oldu. Şinasi İle tanıştı. Onun etkisinde kalarak Batı edebiyatı ve kültür aylı ilgilendi. Şinasi’nin çıkardığı Tasviri Efkar gazetesinde yazmaya başladı. Şinasi, Paris’e gitmek zorunda kalınca, Tasviri Efkar’ın yayınını tek başına sürdürdü. Böylece gazeteciliğe ve siyasete atılmış oldu. Sosyal konularda ve eğitim sorunlarıyla ilgili yazılar yazdı. Baskı yönetimiyle savaşmak için kurulan Yeni Osmanlılar cemiyetine girdi. Yazılarıyla hükümetin tutumunu eleştirdi. İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacıyla Erzurum vali yardımcılığına atandı (1867). Bu görevi kabul etmeyerek  Paşa ile birlikte önce Paris’e oradan Londra’ya gitti. Burada Hürriyet gazetesini çıkardı. 1870’de İstanbul’a döndü. İbret gazetesinin çıkarılmasına katıldı. 1872’de Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Bu görevde çok kısa bir süre kaldıktan sonra İstanbul’a geldi. Yine bu gazetede hükümeti güç durumda bırakan yazılar yazdı. Vatan yahut Silistre adlı oyununun Gedikpaşa tiyatrosunda temsili sırasında olaylar çıktı. 

Namık Kemal ve arkadaşları tutuklandı. Namık Kemal, Kıbrıs’ta Magosa kalesine hapsedildi. V. Murat, padişah olunca İstanbul’a döndü (1876). Şurayı Devlet üyeliğine getirildi. Kanunu Esasi’yi (Anayasa) hazırlamakla görevlendirilen kurulda çalıştı. II. Abdülhamit. Rus savaşının başlamasından (1877) sonra Namık Kemal’i Midilli adasına sürdürdü. Sonra buranın mutasarrıflığına getirildi (1884). Bir süre sonra Sakız adası mutasarrıfı oldu ve burada öldü. Mezarı, Bolayır’da şehzade Süleyman Paşanın türbesinin yanındadır.Namık Kemal, XIX. yüzyıl Türk şairlerinin en ünlülerinden biridir. Vatan .sevgisini, duygularını büyük bir heyecanla dile getirdi. Roman ve piyesleriyle Tanzimat Edebiyatında önemli bir yeri vardır.Tiyatro eserleri, Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Harizmşah, Kara Bela’dır. Vatan yahut Silistre, yabancı dillere çevrilmiştir. Romanları, İntibah ve Cezmi’dir. Cemi, Türkiye’de tarihi romanın ilk örneğidir. Tarihle ilgili eserleri de vardır.{jcomments on}

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/turk-edebiyat-tarihinde/namik-kemal-kimdir.html.html

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

konya eskort