Osmanlı Tarihi

 • Yeniçeri Ocağının Kuruluşu

  OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİÇERİLER VE YENİÇERİ OCAĞININ KURULMASI Osmanlı Devleti’nde başta Hristiyan olmak üzere Müslüman olmayan,

  0 0 23 Mart 2016
 • Pençik Sistemi Nedir Kısaca

  Pençik Sistemi Nedir Kısaca Akıncıların aldıkları Hıristiyan savaş esirlerinden beşte birinin devlete verilmesi ve bunların

  0 0 23 Mart 2016
 • Yeniçeri Ocağının Subayları

  Yeniçeri Ocağının Subayları Yeniçeri ocağında bu günkü anlamda subay, astsubay ve er gibi bölümler yapmak

  0 0 23 Mart 2016
 • Osmanlı’da Balık Burcu Hut

  OSMANLI’DA BALIK BURCU HUT Osmanlı’da balık burcuna hut, hut-i felek, Burc-i mahi ve kevkebetü’s-semekeyn de

  0 0 23 Mart 2016
 • Osmanlı’da Yay Burcu Kavs

  OSMANLI’DA YAY BURCU KAVS Osmanlı’da yay burcuna Kavs denilmektedir. Otuz bir yıldızı bulunan bu burca

  0 0 23 Mart 2016
 • Osmanlı’da Akrep Burcu Akreb

  OSMANLI’DA AKREP BURCU AKREB Osmanlı’da Akrep burcuna Akreb denilmektedir. İçinde yirmi bir, dışında üç yıldız

  0 0 23 Mart 2016
 • Osmanlı’da Başak Burcu Sünbüle

  OSMANLI’DA BAŞAK BURCU SÜNBÜLE Osmanlı’da başak burcuna Sünbüle, bakire anlamına gelen azra, burc-ı huşe, huşe-i

  0 0 23 Mart 2016
 • Osmanlı’da Boğa Burcu Sevr

  OSMANLI’DA BOĞA BURCU SEVR Osmanlı’da Boğa burcuna Sevr denilmektedir. İçinde otuz iki, dışında beş yıldız

  0 0 23 Mart 2016
 • Ademi Merkeziyetçilik Nedir?

  ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK NEDİR? Ademi Merkeziyetçilik akımının öncülüğünü Ahrar Fırkası kurucusu Prens Sabahattin’in üstlenmiştir. Bu fikir

  0 0 23 Mart 2016
 • Batıcılık Nedir?

  BATICILIK NEDİR? Osmanlı Devleti 18‘inci yüzyıldan itibaren giderek Avrupalı Devletler karşısında gerilemeye başlamıştır. Dönemin aydınları

  0 0 23 Mart 2016
mersin escort

penis büyütme