Kösedağ Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

KÖSEDAĞ SAVAŞI (1243), SEBEPLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

I. Alâeddin Keykubat’ın vefat etmesinden sonra Selçuklu tahtına geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in başarısız yönetimi ve siyaseti neticesinde Selçuklu Devleti’nde ekonomik sıkıntılar giderek artmaya başlamıştır. Durumdan olumsuz etkilenen Türkmenler isyan etmek zorunda kalmışlardır. 1240 yılında gerçekleşen bu isyana Babailer (Baba İshak) isyanı adı verilmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin çıkan bu isyanı güçlükle bastırabilmesi Moğolların iştahını kabartmıştır. Anadolu’ya hakim olmak isteyen Moğollar Erzurum’a doğru harekete geçmiştir. Anadolu’yu tehdit eden bu harekete cevap verebilmek için harekete geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev Sivas’a doğru ilerlemiştir. 1243 yılında Sivas’ın Kösedağ mevkiinde meydana gelen savaşı Moğollar kazanmıştır.

1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Anadolu Selçukluları Moğollara bağlı hale gelmişlerdir.

2. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.

3. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi sonucunda Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.

4. Anadolu’da güvenliğin kalmaması, Moğolların halktan ağır vergiler talep etmesi sonucu köylüler topraklarını terk etmişler ve ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir.

5. Moğolların baskısı altında kalan Türker batıya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda da Batı Anadolu hızla Türkleşmeye başlamıştır.

6. Moğollara bağlı olarak yaşayan Selçuklu Devleti Sultan II. Mesut’un 1308 yılında vefat etmesi üzerine yıkılmıştır.

7. Savaştan Sonra Anadolu’da başta Osmanlı Beyliği olmak üzere birçok beylikler ortaya çıkmıştır.

8. Kurulan bu beylikler sayesinde Anadolu’da Türk kültürü korunmuş, göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçmiş, Türk denizciliği gelişmeye başlamış, Batı Anadolu Türkleşmiş ve Anadolu halkının düzeni tekrar sağlanmaya başlamıştır.

Kaynak adres : http://www.tarihin.com/anadolu-selcuklu-donemi-savaslari/1243-kosedag-savasi.html.html

Anadolu Selçuklu Dönemi Savaşları